Месечната инфлация у нас спада, а годишната за април изравнява тази в еврозоната

Инфлацията на месечна база е спаднала с 0,3%, а годишната за април спрямо същия месец миналата година е 2,4%, което е нивото и в еврозоната

12:15 | 15 май 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

През април 2024 г. месечната инфлация, измерена чрез Индекса на потребителските цени (ИПЦ) е -0.3%, а годишната инфлация за април 2024 г. спрямо април 2023 г. е 2.4%, по данни на НСИ.

Инфлацията от началото на годината (април 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0.7%, а средногодишната инфлация за периода май 2023 - април 2024 г. спрямо периода май 2022 - април 2023 г. е 5.7%.


Инфлация, измерена чрез ИПЦ, по месеци/Източник: НСИ

Намаление, спрямо предходния месец, се вижда в цените на групите: „Развлечения и култура“ (-5.9%), „Съобщения“ (-2.1%) и „Здравеопазване“ (-1.2%). А увеличение е регистрирано в групите: „Облекло и обувки“ (+6.8%), „Транспорт“ (+1.0%) и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ (+0.8%).

Спрямо Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) през април 2024 г. месечната инфлация е -0.1%, а годишната инфлация за април 2024 г. спрямо април 2023 г. е 2.5%[1].

Инфлацията от началото на годината (април 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0.6%, а средногодишната инфлация за периода май 2023 - април 2024 г. спрямо периода май 2022 - април 2023 г. е 5.5%, става ясно от доклада.


Инфлация, измерена чрез ХИПЦ, по месеци/Източник:НСИ

Данните за БВП през първото тримесечие на тази година сочат, че брутният вътрешен продукт на страната се увеличава с 1.7% спрямо първото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 2.2%.

Крайното потребление регистрира ръст от 4.1%, бруто образуването на основен капитал се увеличава със 7.7% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо първото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 1.0%, а вносът на стоки и услуги намалява с 3.8%.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2024 г. БВП в номинално изражение достига 40 625.3 млн. лева. Реализираната добавена стойност е 35 681.1 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 84.4%, което в стойностно изражение възлиза на 34 272.3 млн. лева. А бруто капиталообразуването е 6 916.9 млн. лв. и заема 17.0% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.