Бързите темпове на световната търговия вероятно ще се забавят през 2022 г., твърди ООН

Положителната тенденция за международната търговия през 2021 г. беше до голяма степен резултат от повишаването на цените на стоките, отшумяването на пандемичните ограничения и силното възстановяване на търсенето поради пакетите за икономическо стимулиране

12:35 | 17 февруари 2022
Обновен: 13:30 | 17 февруари 2022
Автор: Зорница Крушарска
снимка: Bloomberg LP
снимка: Bloomberg LP

Глобалната търговия със стоки и услуги вероятно ще се забави през тази година в сравнение с бурните си темпове през 2021 г., тъй като инфлационният натиск в САЩ и нестабилността на пазара на недвижими имоти в Китай отслабват перспективите за растеж в двете най-големи икономики в света, информира Bloomberg.

Това е едно от заключенията в доклад на ООН, публикуван днес, в който се посочва, че международната търговия е завършила миналата година със стабилни темпове, достигайки годишен рекорд от 28,5 трилиона долара. Цифрата представлява 25% ръст спрямо 2020 г. и е с 13% по-висока от общата сума през 2019г.

Предпочитанието към домашните стоки в сравнение с нематериалните активи като пътувания и почивки е очевидно, тъй като търговията със стоки се е увеличила с 27% спрямо предходната година, докато търговията с услуги е нараснала със 17%.

"Положителната тенденция за международната търговия през 2021 г. беше до голяма степен резултат от повишаването на цените на стоките, отшумяването на пандемичните ограничения и силното възстановяване на търсенето поради пакетите за икономическо стимулиране", се посочва в доклада.

 "Тъй като тези тенденции вероятно ще отслабнат, през 2022 г. се очаква тенденциите в международната търговия да се нормализират."

Според доклада причините за това са "продължаващата инфлация" в САЩ и "опасенията, свързани със сектора на недвижимите имоти в Китай". Рекордните равнища на глобалното задлъжняване също представляват риск, тъй като "опасенията за устойчивостта на дълга вероятно ще се засилят през следващите тримесечия поради нарастващия инфлационен натиск", се казва в доклада.

Стабилният ръст на търговията през 2021 г. доведе и до не толкова положителна обратна страна: по-големи дисбаланси. Търговският дефицит на САЩ в търговията със стоки се увеличи до 5,2% от световната търговия със стоки в сравнение с 4,3% преди пандемията, докато излишъкът на Китай нарасна до 4,5% дял в сравнение с 3,5%, показват данните от доклада.