България има газ за близо месец при спиране на доставките от Русия

Светослав Иванов, изп. директор на "Овергаз", "Светът е бизнес", 28.02.2022 г.

21:01 | 28 февруари 2022
Обновен: 20:00 | 1 март 2022
Автор: Даниел Николов

Ще има значителна промяна в инвестиционната политика както на компаните в газовия сектор, така и на Европейската комисия, вероятно с цел развиване на местните ресурси, след нахлуването на Русия в Украйна и предизвиканата нестабилност на енергийните пазари. Това, което зависи от бранша, за да се гарантира сигурността на снабдяването на България в сегашната ситуация, се прави, заяви Светослав Иванов, изп. директор на "Овергаз", в ефира на предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков.

"Със сигурност може да очакваме промени в енергийната политика в Европа поне в две основни посоки. Първата е в повече инвестиции за алтернативи, най-вече за втечнен природен газ. Втората е инвестиции в местни ресурси - Европа има доста неразработени източници на природен газ."

От 2009 г. има разработен план в случай на спиране на енергийните доставки от страна на Русия, каза Иванов.

"В България има действащи нормативни актове, които регламентират много ясно стъпките и отговорностите в един такъв сценарий. Ако нормативните документи са спазени, би следвало да имаме достатъчно запаси за покриване на търсенето, което в такъв сценарии трябва да бъде удовлетворено. Не усещам някакви пречки, които да притесняват отговорниците по този сценарий."

При спиране на доставките се предприема поетапно ограничаване на подаването на газ на различни групи потребители, разказа Иванов.

"Първо се изключват тези, които биха претърпели най-малки вреди и могат да заменят природния газ с течни горива. На следваща фаза се изключват и други потребители.., докато се стигне до най-уязвимата група - битовите потребители. За тях има предвидени обеми газ в газохранилището в Чирен."

Запасите от природен газ в Чирен би трябвало да стигнат за общото потребление в България за до три-четири седмици в случай на спиране на доставките, каза Иванов.

Евентуални спирания могат да бъдат компенсирани отчасти от наличните пътища за LNG от Гърция. LNG е напълно реална алтернатива на руските доставки в дългосрочен план, а единственото липсващо на европейската енергетика за това е липсата на достатъчно капацитет за регазификация, смята Иванов.

В България има конвенционални находища на газ, които могат да бъдат разработени в сравнително кратък период на време, напомни Иванов. Това може да се случи до две години при подходящи условия и одобрение на инвеститорите.

"Подходящите условия [трябва] да създават повече възможности за частни инициативи в газовия сектор. Има държавно господстващо положение, клонящо към монопол - 95% пазарно участие. Очевидно мерките на пазара трябва да дават повече възможности за частни инициативи."

Европа по-бързо ще преодолее зависимостта си от руски газ, отколкото да развие алтернативи като ВЕИ и АЕЦ, смята Иванов. 

"Очаквам в Германия да сме свидетели на много бързо развитие за нови терминали за регазификация (на LNG). Ние същи имаме план за реализация на такъв проект на територията на Албания, който ще бъде от национално и регионално значение."

Пазарът на природен газ ще бъде силно волатилен още доста време, но тази тенденция започна доста преди военните действия в Украйна. 

"Тя започна в резултат на грешна енергийна европейска политика, особено изразена през плашещи послания. Когато дълго време обяснявате на инвеститорите в газова инфраструктура, че не е ясно дали това ще бъде горивото на прехода, на бъдещето или на настоящето, тези послания дават негативен резултат." 

В България се употребява пет пъти повече гориво и се произвежда пет пъти повече въглероден диоксид, отколкото би се произвеждало, ако се децентрализира производството и ролята на природния газ, каза Иванов. 

"Ако заменим електрическата енергия, използвана за топла вода, готвене, с природен газ, използван директно при крайните потребители, а не изгарян в централите, можем да намалим поне с една пета днешния въглероден отпечатък", каза Иванов, позовавайки се на анализ на компанията. 

Това може да стане с конвенционални мерки, на ниска цена, без съществено изполване на публичен ресурс, ако се разработят българските находища. България може да постигне 50%-60% потребление на газ, който да не идва от Русия, смята Иванов.

Целия коментар може да гледате във видеото.

Всички гости на предаването "Светът е бизнес" може да намерите тук.