КФН за директивата на ЕС и ЗППЦК

Зам.-председателят на КФН Владимир Савов в Investbook, 17.02.2016

22:00 | 17 февруари 2016
Автор: Investor.bg
Владимир Савов, зам.-председател на КФН и Дориана Ранкова. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Владимир Савов, зам.-председател на КФН и Дориана Ранкова. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

"Не бих казал, че ние сме в позиция да не прилагаме европейските директиви така, както те са дадени. Истината е, че регулациите се създават и се пишат за големите пазари, които имат голямо икономическо значение. Въпреки това законът е един за всички и ние също трябва да го спазваме". Това заяви зам.-председателят на КФН Владимир Савов в ефира на Bloomberg TV Bulgaria по повод Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

Българският капиталов пазар е нисколиквиден. В Европейската комисия се мисли по въпроса за облекчаване на надзорните изисквания особено за по-малки капиталови пазари, посочи още Савов.

"Промените, които трябва да се случат в бъдещ момент, засягат много по-широк кръг от закони от всички аспекти на гражданско-правното законодателство.

Измененията трябва да бъдат внесени от други компетентни органи и институции.

Когато започне този процес да се управлява от всички заинтересовани участници, КФН ще го подкрепи.", каза още зам.-председателят на КФН. 

Регулаторът е наясно, че максималният размер на санкциите, предвидени в новите изменения, биха били разрушителни и за най-крупните играчи на българския капиталов пазар.

"За съжаление, обаче, този аспект от съответните директиви също подлежеше на хармонизация и нямаше как да бъде избегнат", каза Савов.

"Въпреки това КФН предложи да се въведе и минимален праг на санкциите за нарушения, който е съобразен много повече със сегашната действителност на българския капиталов пазар". 

Вижте мнението на Петко Вълков от Конкорд Асет Мениджмънт за ЗППЦК.

Чуйте целия коментар във видеото.