Бизнес средата в България според българските компании

Цветан Симеонов, БТПП, в Investbook, 29.08.2017

20:33 | 29 август 2017
Автор: Кирил Петков
Цветан Симеонов, БТПП. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Цветан Симеонов, БТПП. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Всички сектори показват динамика в приходите, но ако трябва да отличим един сектор, това е транспортният. Той е представен в Топ 100 с 9% при 4% в миналогодишната класация. Това каза Цветан Симеонов, БТПП, в интервю на бизнес редактора на Bloomberg TV Bulgaria Таня Харизанова за предаването Investbook. "Класацията Топ 100 на БТПП е с обективни показатели, базирана на счетоводните отчети на фирмите и е достатъчно представителна, защото покрива 85% от БВП на България, като се взима предвид приносът на предприятията, които са включени в класацията".

"По сектори, обичайно, не само за България, търговията и услугите са в челото. Индустрията и земеделието - на малко по-задни позиции". 

Факторите, влияещи на тепмовете на развитие на отделните сектори, са различни, но тези, които най-често се посочват от компаниите са три. Най-тежкият проблем остават заетите, които нямат необходимата квалификация. Кадрите са неподготвени за пазара на труда и за това липсва работна сила на пазара в България. Друг, не по-малко важен проблем, са административните тежести и проблеми. Третият, който доста уверено върви към подобрение, това е достъпът до финансиране.

"Банките намалиха лихвите по кредитите, но и лихвите по депозитите. Това е двуяко. Фирмите, които притежават кешови средства вече са принудени да търсят по-добро приложение на тези пари - да работят по-усърдно за тяхното увеличаване. Вторият елемент, касаещ достъпа до финансиране, това са европейските проекти, които вече заработиха след известна пауза и това ще се отрази благотворно върху икономиката като цяло и върху всички сектори". 

Как отслабва пречката, свързана с административните бариери? Как се развива разрешаването на проблема с дефицита на кадри?

Очаквайте видео с целия коментар.