В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещ: Вероника Денизова

До 2017 България ще свърже Търговския регистър си регистър с ЕС

В развитие, 07.03.2016

20:29 | 7 март 2016
Автор: Кирил Петков
Елена Маркова, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Елена Маркова, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

До 8 юни 2017 година предстои да бъде свързан българският Търговски регистър с търговските регистри на държавите членки на ЕС. Това каза Елена Маркова, изп. директор на Агенцията по вписванията в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.  

Във връзка с информацията за опити за кражба на фирми работната група към Министерството на правосъдието е излязла с предложения за изменение на Търговския закон, които предвиждат въвеждане на серия от мерки, каза още Маркова.

"Проектът за промени на Търговския закон е на сайта на Министерството на правосъдието и подлежи на обществено обсъждане. В тази част, която касае Агенцията по вписвания, се засяга и до сега съществуващата нотариална заверка на прехвърлянето на дялове на предприятия и дружествени дялове. До сега се заверяваха нотариално само подписите, а сега ще се заверява и съдържанието. Копия от документите ще остават при нотариусите. Пакетът от мерки предвижда и още четири нотариални заверки. Това са решенията за изменение на дружествения договор, решенията за приемане и изключване на съдружник, решението за избор на управител и решенията за придобиване и отдаване на недвижима собственост. Тези заверки ще бъдат на съдържание и на подпис, и ще удостоверява цялото това действие".

Във връзка с обновяването на имотния регистър гостът на "В развитие" каза, "предстои кандидатстване по Оперативна програма "Добро управление", за да се обединят базите данни и да се свържат имотния с кадастралния регистър"

Що се отнася до регистъра БУЛСТАТ, то той вече е изграден по Оперативна програма "Добро управление" и ще стане електронен от 1 май тази година, каза Маркова, като гражданите и бизнеса ще имат непрекъснат достъп, а услугите ще бъдат изцяло безплатни, с изключение на удостоверенията на хартиен носител, ако има нужда от такива.

"Промените в закона за регистър БУЛСТАТ предвиждат всички държавни институции, органи на власт и местно самоуправление, да правят самостоятелно справки в публичния регистър БУЛСТАТ, Няма да съществуват идентификационни карти и отпада ангажиментът да се представят заверени копия или идентификационни карти, дори когато се участва в обществени поръчки. За неизпълнение на това изискване е предвидена глоба за държавните органи". 

Вижте целия коментар: