В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещ: Вероника Денизова

Monte dei Paschi - пример за неадекватността на ЕЦБ

Отливът на капитали от италианската банкова система се увеличава

15:17 | 29 декември 2016
Автор: Investor.bg
Димитър Вучев, водещ на В развитие, и Ивелина Петрова, пазарен анализатор. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Димитър Вучев, водещ на В развитие, и Ивелина Петрова, пазарен анализатор. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Опасенията за състоянието на банковия сектор в Европа остават в контекста на проблемите пред италианския банков сектор.

По данни на ЕЦБ 14-те големи италиански банки държат почти една трета или 286 млрд. евро от общата сума на лошите кредити на 124-те големи банки в еврозоната, които попадат под надзора на централната банка. 

Банковата система в Италия е изправена пред редица проблеми, сред които може да откроим високия дял на необслужваните кредити и отлива на капитали от банковата система в Италия. 

От 2008 до 2014 делът на необслужваните кредити от брутната стойност на всички кредити, отпуснати от италианските банки, значително се повишава. Общата сума на лошите кредити в италианската банкова система възлиза на около 360 млрд. евро, а последните данни показват, че необслужваните заеми с просрочие над 90 дни достигат 198 млрд. евро през ноември 2016.

Графика 1: Дял на необслужваните заеми като % от брутната стойност на всички банкови кредити в Италия. Източник: Bloomberg Terminal 

В същото време отливът на капитали от италианската банкова система се увеличава, а инвеститорите губят все повече доверие в трета най-голяма европейска икономика. 

Графика 2: Движение на TARGET 2 баланса на италианската централна банка. Източник: Bloomberg Terminal 

Балансът на централната банка на Италия постепенно се влошава особено последните няколко месеца, като през ноември той вече е -355,06 млрд. евро. Ако вземем предвид, че към края на третото тримесечие на 2015 е бил около -188,6 млрд. евро, а към 31 ноември 2016 - около -355 млрд евро, отливът на капитали от италианската банкова система достига около 166 млрд. евро.

В този ред на мисли и загубата на доверие от все повече инвеститори можем да погледнем и доколко състоятелни са новите правила на ЕЦБ, влезли в сила от 1 януари, според които акционерите и облигационерите първи трябва да привлекат необходимите средства за укрепване на финансовото състояние на банка, изправена пред фалит. 

Италианската Monte dei Paschi, която по последни оценки на ЕЦБ се нуждае от 8,8 млрд. евро капитал, за да подобри баланса си, e доказателство за несъстоятелността на новите правила на ЕЦБ, които по-скоро хвърлят "прах в очите", отколкото гаранция, че спасяването на големи банки с пари на данъкоплатците вече е останало в миналото. 

Вижте повече във видеото: