В развитие

Всеки делник от 12 до 14 часа и от 18 до 20 часа
Водещ: Вероника Денизова

Новата икономика настига старата по дивиденти, но не и в България

Тихомир Каунджиев, инвестиционен мениджър в Елана Фонд Мениджмънт, "В развитие", 02.09.2022 г.

17:00 | 2 септември 2022
Автор: Даниел Николов

Добрите резултати на глобалната икономика през последните две години се пренесоха в корпоративните печалби и компаниите успяха да разпределят значителни дивидентни плащания. Секторите със стабилни парични потоци и традиционни бизнес модели - финанси, недвижими имоти, добивни компании, потребителски стоки - стабилни изплащат дивиденти, но големите технологични компании вече започват да се причисляват към тази група. Това коментира Тихомир Каунджиев, инвестиционен мениджър в Елана Фонд Мениджмънт, в ефира на предаването в "В развитие" с водеща Вероника Денизова.

"Чисто статистически секторът на технологичните компании повиши дивидентните си плащания с най-голям средно годишен процент за последните пет години - близо 10%. Това е благодарение на по-големите компании в сектора - компании с наложен модел на работа като Apple, HP, Intel - по-малките в ранна фаза на развитие на своите бизнес модели все още не поддържат свободни парични потоци. Ако се разчита на някакъв вид плащане на дивиденти от технологичния сектор, това ще бъдат основно големите компании, които са с големи пазари и с вече доказани бизнес модели."

Българският пазар се движи със същия темп на нарастване на дивидентните плащания като световния, каза Каунджиев. Много компании в България нямат дивидентна политика, но някои в секторите на потребителските стоки, земеделие, енергетика, суровини изплатиха значителни дивиденти на своите акционери.

Все повече инвеститори ще оценяват вариантите за влизане в дивидентни компании с оглед икономическите перспективи, смята Каунджиев.

В коментар за влиянието на инфлацията и увеличението на лихвените проценти върху дивидентните политики на компаниите, Каунджиев каза, че компаниите могат да се опитат да ги завишат в опит да станат по-атрактивни.

"Инфлацията е минимално изискуем праг, но високите нива в момента трудно биха могли да бъдат компенсирани."

Няма как това да се постигне при нивата на инфлация от последната една година, но дивидентите надхвърлят общата инфлация за последните 15-20 години, добави той.

През 2023 г. компаниите със стабилни бизнес модели ще бъдат по-устойчиви на прекалено големите очаквания за дивиденти и понижението на свободни парични потоци, тъй като инфлацията ще унищожи част от маржовете.

"Компаниите в преход по отношение на бизнес модела си ще бъдат в най-сериозни дилеми какво трябва да се прави."

С оглед повишаването на долара и твърдо заявените политики на Федералния резерв в САЩ и Европейската централна банка "нашите очаквания са, че американските компании биха загубили част от конкуренти предимства по отношение на ценообразуването си, а европейските компании ще получат предимство", каза Каунджиев и уточни, че прогнозата е при равни други условия, и това не се отнася до енергийните компании в Европа заради цените на суровините. Има предпоставка за спадове на капиталовите пазари, но не във всички сектори, добави той.

Кои компании в България са начело на класацията по дивидентна доходност може да гледате във видеото.

Разговорът не е предпоставка за взимане на инвестиционно решение.

Всички гости на предаването "В развитие" може да намерите тук.