Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Трябва да се мисли в по-общ план за справяне с демографската криза

Елица Димитрова от Института за изследване на населението и човека към БАН, Бизнес старт, 04.03.2016

11:36 | 4 март 2016
Автор: Investor.bg
Елица Димитрова. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Елица Димитрова. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Мерките, разписани в анализа на изпълнението на демографската стратегия от страна включително и на Института за изследване на човека към БАН имаха за цел да направят преглед на предприетите до този момент политически стратегии, насочени към справяне с демографската криза, както и да разпишат в по-общ план конкретни насоки, които могат да бъдат взети предвид при последващи стъпки. Това каза Елица Димитрова от Института за изследване на населението и човека при БАН в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

В този документ акцентираме върху мерките за смъртността, тъй като от демографска гледна точка проблемите за здравния статус на българското население не се засягат в достатъчна степен, каза още тя. 

В България виждаме, че процесът на застаряване на населението не е свързан с нарастване на продължителността на живот в добро здраве. Пенсионната реформа трябва да отчита и този ефект, а именно, че демографските фактори показват негативна тенденция по отношение на преживяемостта.

Регионалните неравенства са свързани с демографските процеси. Съществуват големи неравенства в качеството на живот и достъп до образование. Това, което показват демографските данни е, че естественият прираст в страната е негативен във всички региони. Загубата на население бива компенсирана от вътрешните миграционни движения, което подобрява демографската картина. Основната причина за тази неблагоприятна картина, която наблюдаваме в България са социално-икономическите неравенства.

Чуйте целия разговор във видеото: