Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

Испанският опит: България може да има магистрали с ПЧП, ясни правила и разчети

Франсиско Фонсека Морийо, професор по международно публично право и международни отношения от Университета на Валядолид и Алфонсо Гонзалес Финат, съветник на Испанската асоциация на енергийните компании, в "Бизнес старт", 20.03.2023

14:13 | 20 март 2023
Обновен: 15:08 | 21 март 2023
Автор: Галина Маринова

Концепцията за публично-частно партньорство не е нова и в Испания се прилага на практика, откакто се въведоха платени магистрали. Ключово е да се определи къде се крие рискът, кой го поема. Много е важно да се определи ясно рискът и всеки да си знае отговорностите. От фундаментално значение е да има ясни законови разпоредби. Нужна е солидно подготвена и стабилна публична администрация, която да е способна да защитава обществения интерес срещу частния такъв. Публично-частното партньорство даде добри резултати в Испания и смятаме, че е отлична възможност да използвате нашия опит. Това каза Алфонсо Гонзалес Финат, съветник на Испанската асоциация на енергийните компании и бивш директор в ГД „Енергетика и транспорт“ в ЕК, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов. Алфонсо Финат гостува в студиото заедно с Франсиско Фонсека Морийо, професор по международно публично право и международни отношения от Университета на Валядолид и бивш ръководител на Представителството на Европейската комисия в Испания.

Бизнес форум на тема „Испания може. Може ли и България?“ се проведе преди дни в София. Събитието имаше за цел да запознае с испанския опит при усвояването на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, както и с испанските инструменти за публично-частно партньорство. Организатори бяха Българо-испанската търговска камара и Либералния институт за политически анализи, а Франсиско Фонсека Морийо и Алфонсо Гонзалес Финат бяха сред официалните гости на форума.

"Страхът в българското общество, че всички средства ще се насочат само към частния сектор, да се преодолее с ясни правила и закони, както и поставени ясни цели. Важно е частният сектор да поеме своя дял от рисковете в начинанието", каза Финат.

В Европейския съюз действат принципите на свободния пазар, така че не е възможно да се противопоставим на свободната конкуренция от чуждестранните фирми. Може обаче да се подготвим предварително чрез сливане и обединяване на фирми, това е от ключово значение, подчерта гостът.

27-те страни членки сме в общ европейски пазар, с еднакви правила за всички. Не може да се попречи в търг за строеж на магистрала да вземат участие и да спечелят френски, германски или испански компании, каза от своя страна Франсиско Фонсека Морийо. "Има едно фундаментално понятие - съвместна компания или джойнт венчър. Когато една мултинационална компания спечели търг, нормално и разумно е тя да влезе във взаимоотношения и да наеме местни подизпълнители за конкретни задачи. Но не можем да се противим на правилата на пазара".

"България е подготвена и е в състояние да предостави правни гаранции. Има две основни неща: националното законодателство в областта на обществените поръчки и второ - цялостното законодателство по антикорупционните мерки, имам предвид разделението на властите, ясни правила кой осъществява контрол, коя държавна институция, кой от кого зависи. Като са налице тези гаранции в добавка с европейското законодателство, останалото е просто проява на достатъчно интелигентност от страна на частния и обществения сектор, за да се осигури безпрепятственото функциониране на смесеното дружество", подчерта Морийо.

По думите му стратегическите планове с публично-частно партньорство са много важни за цяла Европа в области като ВЕИ и зеления водород, те допринасят за взаимната свързаност и за способността да се реформират енергийните пазари в Гърция, Португалия, Испания, което би било немислимо без европейските фондове.

"С впечатлението съм, че българи и испанци си приличаме, ние сме особено самокритични. Необходима е повече вяра в собствените сили", каза събеседникът.

Той изтъкна, че за последните пет години в София се забелязва "радикална промяна - това е промяна във възприятията, в строителството, в обновения автомобилен парк, в хората, в обществото, градът като цяло". "Испания и България имат сходен проблем - не се намират в центъра на Европа. Трябва да намерим сили да преодолеем този обективен географски факт. В рамките на Европейския съюз България притежава поне няколко специфични елемента, които представляват вашия диференциран принос за съюза. България трябва да се стреми да избегне капсулирането си, да не си внушава, че ще остане непроменена".

Алфонсо Гонзалес Финат акцентира върху факта, че "всяка силна европейска демокрация има нужда от солидна и силна администрация, която е способна да гарантира благоденствието на гражданите си. Важно е да осигурите публична администрация с неутрална позиция".

Относно Плана за възстановяване и устойчивост и нуждата от реформи в отделните страни от ЕС Морийо заяви, че България има предимството да ползва опита и знанията от направеното от други страни и така да придобие повече конкурентоспособност. "Имаме много примери за вече реализирани структурни реформи, свързани с Европейския семестър. Например, Италия осъществи правосъдна реформа в областта на гражданското и наказателното право, в Румъния се осъвремени изцяло законодателството по киберсигурността, Кипър промени цялото си законодателство, свързано с борбата с корупцията, особено що се касае до обществените поръчки. В Испания проведохме реформа на трудовия пазар, която бе значително по-мащабна, отколкото в краткосрочен план вероятно е възнамерявало правителството".

През 2021 г. за Испания бе определена сумата от общо 70 милиарда евро под формата на грантове. Досега страната е получила три плащания, като понастоящем има на разположение 37 млрд. евро. Това означава, че през тази година Испания трябва да положи максимални усилия, за да не загуби част от тези средства, които всички страни в Европейския съюз получават. Усвояването им може да се забави до 2025-а година, но преобладаващата част трябва да бъде реализирана сега, каза Франсиско Фонсека Морийо. Той каза, че Испания е поела ангажименти за над 200 инвестиции и реформи. "Веднъж достигнат този етап, следва Съветът на Европейския съюз да одобри изпълнението на решението и да упълномощи началото на плащанията. Нататък следва спазването на календар от етапи. Испания трябваше да докаже какви реформи е осъществила с оглед на получените три плащания досега".

Испания има силно децентрализирана форма на управление, подчерта гостът. "За Плана за възстановяване бе създадена специална министерска комисия, председателствана от министър-председателя, а всички възникнали въпроси в отношенията с автономните испански области се решават от друга секторна комисия, ръководена от министъра на финансите. Налице е методология „отгоре надолу“. Целта е осигуряване на политическа солидарност в максимална степен. До момента Испания е усвоила над 27 млрд. евро от получените 37 млрд., което може да се определи като адекватен ритъм на действие".

Алфонсо Гонзалес Финат изтъкна, че "един от най-големите рискове се крие в това каква е политико-административната структура на дадена страна, която ще позволи да се управляват тези фондове". 

"Трябва да се отчетат изразходваните средства и когато държавната структура е по-сложна, е нужно повече внимание за организирането и управлението на евросредствата".

Франсиско Фонсека Морийо коментира, че в Плана за възстановяване и устойчивост на България има заложени над 100 цели и реформи, а "благодарение на последните български правителства вече има напредък по много от тях". "Това е доказателство, че може да се има доверие".

"Моят съвет е да изготвите реалистичен и много точен календар за изпълнение на задачите", каза Морийо.

"България е получила вече над 1,3 милиарда евро, а на теория остава да поиска още около 5 млрд. до края на 2023 г. Останалото зависи от капацитета ви да усвоите фондовете", добави събеседникът. "Необходимо е да вдъхваш доверие с начина, по който ще бъдат поискани средствата, с това какви са посочените срокове за изпълнение и как ще се организират централното правителство и местната власт при пълно зачитане на вътрешния пазар. Това не е парцелиране на различните помощи и средства от Европейския съюз".

От изключителна важност е да се гарантира договарянето на публично-частно партньорство като механизъм, позволяващ да се осъществи напредък, независимо в коя област - било то в инфраструктурата, общественото здравеопазване или правосъдната реформа, подчерта гостът. "Защото националните планове са тясно свързани с препоръките на Европейския семестър, които всички страни членки вече получихме".

"Важно е да се посочи, че Планът за възстановяване и устойчивост на България, който представлява почти 10% от брутния вътрешен продукт на страната, трябва да се превърне в истински политически и социален приоритет".

За начините да бъдат ускорени сроковете гостът изтъкна три елемента: първо, да се дадат гаранции на Брюксел, че системите за превенция на конфликта на интереси и за борба с корупцията, че прокурорската институция и Сметната палата функционират добре и ще могат да осигурят ефективното управление на фондовете.

"Второ, да сте в състояние да предадете и внушите на българското общество, както и на българския бизнес, че планът е най-важният приоритет за страната. Състоянието на законодателството също е от фундаментално значение. В случая не става дума за дребни проекти, напротив".

Трето, препоръчвам ви да извлечете максимум печалба и полза от плана, заключи гостът. "За целта е необходимо да се гарантира функционирането и управлението на цялата система с ясни правила: кой може да участва в обществени търгове, определяне на партньорите, как да бъдат представени ясно различни интереси и бизнес лобита. Испания, например, разработи информационна платформа под името CoFFEE, която съм убеден, че и вашата страна ще може да използва без проблем. Чрез тази система се разяснява какви са изискванията, какво е нужно да се направи за участие в проектите, какво да се избегне, как се получават финансовите средства от фондовете, с какво точно да се ангажираме. Всички тези етапи трябва да бъдат изяснени максимално бързо, защото вече сме март 2023 г.".

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.