Бизнес старт

Всеки делник от 9:30 часа
Водещи: Роселина Петкова и Христо Николов

България ще има нужда от нови мощности за електроенергия с размерите на хилядници

Доц. Владимир Зиновиев, катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС, в "Бизнес старт", 28.02.2023 г.

13:28 | 28 февруари 2023
Автор: Галина Маринова

Нуждата от електроенергия в България ще се повиши драстично със замяната на изкопаемите горива. Ще трябва да се изградят нови мегамощности за производство на електроенергия "в размер на хилядници". Предизвикателствата в енергийната трансформация в България са свързани повече с генерацията на енергия, а не толкова с преработката на суров петрол. Енергийната трансформация, като съвкупност от процеси, не касае само RePowerEU и замяната на един тип генераторни мощности с друг. Касае също и консуматорите. Това каза доц. Владимир Зиновиев, директор на Научноизследователския център по енергиен бизнес и инфраструктура към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ на УНСС, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов. Повод за разговора бе проведения вчера в УНСС научен форум "Енергийната трансформация в България в контекста на плана RePowerEU". Организатори бяха Научноизследователския център по енергиен бизнес и инфраструктура към УНСС и Министерството на икономиката и индустрията.

В научната конференция своята визия са представили всички групи, ангажирани с енергийната трансформация - фундаменталната и практико-приложната наука, българската държава и браншовите организации, защото е "твърде наивно да вярваме, че енергийната трансформация касае само сектор енергетика", каза гостът.

"Браншовите организации, особено тези, които представляват големите енергийни консуматори и електроразпределителните дружества, заявиха категорично, че трябва да има много ясен фокус и конкретика - как, какви стъпки и в какъв времеви хоризонт ще бъдат направени с оглед представянето на ясната картина и по отношение на капиталовите разходи, и по отношение на оперативните разходи в последствие". 

Ако в последните 10 години говорихме най-вече за това, че енергийната трансформация е продиктувана от процеса на декарбонизация с оглед екологичните аспекти на тези ясни политически решения, то от февруари миналата година, след началото на войната в Украйна, се добави един нов етап в това развитие, обясни Зиновиев. Сега Европейската комисия призовава към вдигане на оборотите и ускоряване на процеса, касаещ RePowerEU - замяната на генераторните мощности на фусилни горива с възобновяеми енергийни източници.

"Трябва да подобрим енергийната ефективност в сектор индустрия и "енергийно лакомите" икономики да консумират по-малко. Ако в „Подготвени за цел 55“ (FIT FOR 55)  целта бе до 2030 година да имаме 9%, то с RePowerEU тази цел е вече осезаемо по-висока. До 2023 година очакванията са за 13%. Други аспекти касаят замяната на течните енергоносители, които в ЕС в основната си част са внос от Русия, с други мощности. Те трябва да бъдат бързо въведени в експлоатация (много по-бързо, отколкото FIT FOR 55 предлагаше) и от друга страна това да бъде една устойчива система на база електропренос (на база съоръжения за баланс на системата за съхранение на енергия)". Замяната на базови мощности с ВЕИ мощности не е никак леко, нито за самата система, нито за консуматорите". 

В процеса на замяна на фосилните горива необходимостта от електроенергия ще се повиши драстично, като за България става дума за нужда от няколко нови мощности "в размер на хилядници", подчерта доцентът. По думите му новите консуматори на електроенергия, като напр. електромобилите и термопомпените станции, могат и трябва да играят "ролята на координатор на баланса на енергийната система".

"Енергийната трансформация не касае само генераторните мощности. Тя касае и консуматорите. Единият от примерите е за електрическата мобилност, свързана с електромобилите, но към тях трябва да се добавят и морския, и речния транспорт и др. Когато те започнат да се захранват с електрическа енергия, тогава картината ще изглежда много по-различно". 

Новите енергийни мощности за производство на електроенергия, които ще бъдат нужни на българската енергетика, могат да бъдат ВЕИ генераторни мощности, подчерта гостът. "Не би трябвало да заключваме българската енергетика единствено и само в ядрената енергия". 

Събеседникът припомни данните, че в ЕС 20% от всички новозакупени автомобили нови са задвижвани изцяло с електричество, като прогнозира, че предстои и бум в използването на термопомпи. 

"Най-голямото предизвикателство касае именно свързването на тези две части на електроенергийната система - генератори от ново поколение и консуматори от ново поколение. И свързавщата нишка се нарича "интелигентни енергийни системи", които да бъдат внедрени от една страна в енергийния системен оператор, а от друга страна в електроразпределителните дружества".

Не бива да се заблуждаваме, предупреди доц. Владимир Зиновиев, че това, което е внедрено в момента, представлява интелигентна енергийна система, т.нар. смарт грид. "Това са не повече от 5% от пътя към интелигентна мрежова свързаност, който трябва да извървят тези участници на пазара". 

"Ние, като научно-изследователска структура, вече работим в тази посока внедряване на такива мрежи, като подготвяме магистри, които да са насочени профилирано към интелигентната цифрова енергетика. С тази крачка ние станахме пионер, не само в държавата, но и в региона. Но този процес трябва да върви анблок между всички заинтересовани страни. Тази нужда трябва да бъде разпозната".

Защото това е една много дългосрочна визия, обясни Зиновиев. "Електроенергийната система, както и другите комунални структури, е една от най-инертните. Там трябва много време, за да се види ползата".

"Не на последно място - имаше и един "разминат модел" по отношение на това, че сигналът, който държавата даде към инвеститорите бе "изграждайте ВЕИ генератори". Но той трябваше да бъде синхронизиран със сигнал, който преди това да се даде на електроенергийния системен оператор и на електроразпределителните дружества - "подгответе инфраструктурата, за да може залпово да се присъединят толкова много на брой и толкова големи мощности към електроенергийната система". 

По данни на ЕСО (Електроенергийния системен оператор) заявките за проучване и предоставяне на достъп до мрежата, подадени към момента, са за над 30 хил. нови мощности, които предприемачите възнамеряват да изградят през следващите няколко години, а това е два пъти и половина повече от всички съществуващи в момента мощности в България от всякакъв характер, включително ядрени, ВЕИ и др., заяви гостът.

"Изключително важна е и темата, свързана с преноса, с разпределението, с намаляването на техническите загуби, оптимизирането на трасетата, възможностите за интегриране на различните електропреносни системи и в рамките на ЕС и на регионите. Това е изключително предизвикателство, което може да бъде реализирано единствено на база интелигентни мрежи". 

Какво ще бъде "горивото на прехода" - зеленият водород или синтетичните горива и зеленият амоняк? Кой от тях "има много по-голяма перспектива от гледна точка на технологично развитие и икономически ползи за индустриалния сектор към настящия момент"? Държавата готова ли е да се вслуша в препоръките учените в областта на енергетиката? Заявена ли е политическа воля за промени? 

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.