Индустрията иска компенсации за скъпия газ, отлага инвестиции и е пред гибел

Инж. Мирослав Димитров, изп. директор на "Неохим" и зам.-председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, "Бизнес старт", 14.01.2022 г.

11:51 | 14 януари 2022
Обновен: 15:08 | 19 януари 2022
Автор: Даниел Николов

Високите цени на енергийните носители, липсата на предвидимост на доставките и невъзможността да се изпълняват инвестиционните планове са основните рискове пред производителите на торове, а самото им съществуване е под заплаха. "Неохим" е увеличила цените на продуктите си, но тъй като това е тенденция на световно ниво, компанията е успяла да продължи да работи като е изместила част от пазарите си в чужбина. Това заяви инж. Мирослав Димитров, изп. директор на "Неохим" и зам.-председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Липсва предложение от страна на управляващите за компенсация на бизнеса за скъпия природен газ, каза Димитров.

"Настояваме компенсациите да бъдат за битовите и небитовите потребители и имаме основателни притеснения, че те ще са за сметка на бизнеса през кръстосано субсидиране, подобно на ситуацията при електроенергията... Ползите от дългосрочните договори с "Булгаргаз" трябва да се разпределят равномерно и справедливо между всички пазарни участници и да не се създават касти на облагодетелствани."

Сравнително по-ниски цени на природния газ могат да бъдат постигнати с по-голяма предвидимост на доставките. "Предвидимостта в момента трудно съществува, а период от една година се счита за дългосрочен", каза Димитров и добави, че в България почти не съществуват предприятия с равномерно потребление на газ през цялата година, които да използват значими количества.

"Ролята на "Булгаргаз" в момента е изключително на място като обществен доставчик и търговец - имат голям обем на природен газ, който доставят и продават, и широка база клиенти."

Ситуацията е полезна за всички участници на пазара, смята Димитров. През 2021 г. "Неохим" е сключила договор за доставка на газ "при реално неясни за нас цени", каза Димитров, и "единствената защита, която имаме за справедлива цена" са правилата за ценообразуване и решението на КЕВР.

"Компромисът, който прави индустрията, е да подписва такива неясни договори, за да имаме сигурност на доставките."

Според Димитров пазарът на природен газ трябва да продължи да се либерализира, да се повиши ликвидността му и не трябва да се отнема възможността на "Булгаргаз" да търгува на свободния пазар.

"Булгаргаз" е в добро състояние и това позволява да имаме сравнително добри цени, макар и изключително високи, на фона на Европа."

"Тези ценови нива са изключително високи и трудно приемливи за земеделските производители - част от пазарите ни се изместиха извън България към Румъния, Сърбия, Гърция и Турция. Ако българските земеделци не получат подкрепа от правителството, тези проблеми няма да останат само при тях, а ще се придвижат по веригата към доставчици на торове и семена, а и към крайните потребители. Земеделците намаляват количествата, които купуват, а на места дори няма; има и забавяне в решенията."

България не е изправена пред такъв недостиг на торове, какъвто се наблюдава в Европа, където производители бяха принудени да затворят или да намалят потреблението заради цените на ресурсите като газ и амоняк, увери той.

В коментар за пандемичните мерки, предприети от компанията, Димитров предупреди, че "категорично" има опасност производството да спре при повишаване на случаите на заболели.

Целия разговор може да гледате във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.