Системите за управление на качеството все повече намират приложение в нематериалната сфера

Проф. Иванка Мавродиева, СУ, В развитие, 11.07.2018

19:50 | 11 юли 2018
Проф. Иванка Мавродиева, СУ, снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Проф. Иванка Мавродиева, СУ, снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Управлението на качеството е свързано с мениджмънта. Търси се устойчивост, покриване на стандарти. Тези стандарти се създават от експерти и не се отнасят само за производството. Управлението на качеството вече навлиза и в нематериалната сфера - в образованието, в държавните структури и администрация. Това каза проф. Иванка Мавродиева, СУ, в предаването "В развитие" с водещ Светозар Димитров

"Стремежът е тези стандарти да са усвоени и да се постигне устойчивост. Важно е да няма двойни стандарти, а те да са еднакви за всички". 

Проф. Мавродиева посочи, че бизнесът има изисквания за повече практически умения, за усвояване не само на теоретични знания.

"Все още разговорите с бизнеса целят постигане на баланса между теоретичните и практически умения. Не може да се говори за абсолютно отчуждение образование-бизнес, а напротив. Образованието трябва да подготвя кадри, те да се реализират в бизнеса и той от своя страна да генерира печалба". 

ISO системата за управление проф. Мавродиева посочи като унифицирана система с наръчници за качеството и определени правила. Тази система има отношение и към производството, и към нематериалната сфера. Според госта фактът, че стандартите, които се дават, не са пожизнени, е едно от най-положителните качества на тази система. 

Вижте целия разговор във видео материала.