Междубанковата асоциация става катализатор на общи решения между Европа и Китай

Илия Лингорски, гл. икономист на Българската банка за развитие, Светът е бизнес, 05.07.2018

21:00 | 5 юли 2018
Илия Лингорски, гл. икономист на Българската банка за развитие, снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Илия Лингорски, гл. икономист на Българската банка за развитие, снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Китай и Европа много често имат различия при организиране на процедури, при правилата, свързани със съответствие и структурирането при финансиране на проекти. Именно тези различия очертават банките за развитие като катализатор за намирането на решения. ББР е съучредител на Междубанкова асоциация между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Тя е основен мотиватор за използването на потенциала в контекста на правилата, които всички са ангажирани да спазват. Това Илия Лингорски, гл. икономист на Българската банка за развитие (ББР), в предаването „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков

Европейският съюз (ЕС) е общност на върховенството на закона, свободната търговия и правилата, които са еднакви за всички. Върховенството на правилата е изключително добър катализатор, който подпомага развитието на търговските отношения и увеличаване на инвестициите. Между начина, по който Европа и Китай правят това, има различия, но важното е да се намират общи решения.

Има много голям потенциал за развитие на търговските взаимоотношения между Европа и Китай, посочи още Лингорски. Това стимулира повече инвестиции в европейските държави. Освен всичко, тези отношения оказват благотворно влияние на развитието на инфраструктурата. Именно нея той определи като катализатора на търговия и бизнес дейност, спомагайки за по-добро икономическо развитие и постигането на конвергентни цели в стремежа за тясна интеграция на България към европейската икономика и достигане на икономически по-развитите държави.

Лингорски посочи и обмяната на опит между страните като процес от съществена важност. Такава обмяна би могла да доведе до взимането на правилни решения и създаването на интересни и полезни проекти между държавите.

От съществено значение са иновациите и технологиите, според госта. Иновациите са свързани не само с технологиите, но и с намирането на решения за финансирането на даден проект, посочи още той.

Дигиталната инфраструктура става все по-определяща и по-нужна, когато се говори за увеличаване на потенциала и капацитета за извършване на търговия – и регионално, и междуконтинентално. Това също е част от интересите за банките за развитие в Европа. Фокусът на бъдещите проекти ще бъде именно към тези от тях, които превръщат потенциала в конкретика, даваща възможност за постигането на крайната цел. Крайни цели ще са повече икономическа активност, по-широки възможности за създаване на допълнителна стойност, попълване на дефицити и постигане на икономически растеж.

Вижте във видео материала целия разговор.