Графика на деня: Наистина ли американските домакинства стават по-бедни?

Графиката изобразява динамиката на доходите на средното американско домакинство от началото на 1970-те до наши дни

16:52 | 25 януари 2016
Автор: Александра Попова
Динамиката на американските доходи, съпоставена с броя на домакинствата в САЩ Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Динамиката на американските доходи, съпоставена с броя на домакинствата в САЩ Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Една често цитирана графика от левите икономисти по света е изобразената в бяло, показваща как реалните доходи на средното американско домакинство са намалели през последните години. Това е представено като аргумент в срещу свободния пазар и капитализма, и в полза на повече правителствена намеса, за да се "коригират недостатъците на пазара". Днешната графика, изготвена с помощта на Bloomberg Terminal, има за цел да покаже, че информацията, която се извежда от нея е подвеждаща. 

Бялата линия изобразява средния доход на американско домакинство в постоянни долари от 2011, като синята и сивата прави показват средния ръст и спад в съответните им периоди. На нея е съпоставена жълтата линия, която представя реалния БВП на глава от населението в същия период. Тук забелязваме една непрекъсната възходяща тенденция. 

Останалите три графики обясняват на какво се дължи този ефект - на повишеният брой домакинства, чиито ръст в споменатият период на спад на реалните доходи на домакинствата изпреварва ръстът на доходите на човек. 

Зелената, виолетовата и червената линии показва съответно броят на семейните домакинства в САЩ, броят на несемейните домакинства и броят на несемейните домакинства с по един член в милиони души. Периодът на наблюдение е от 2005 до 2014. 

Забелязваме, че броят на фамилните домакинства нараства от 74,344 млн. до 76.680 млн души или ръст от 3,14%. В същото време ръстът при нефамилните домакинства е повече от двоен - от 36,749 до 39,611 или 7,18%. Не само това, но ръстът на едночленните нефамилни домакинства е около 2,2 млн. души или 7,21%-во повишение.

Изчисленията показват, че 90% от ръста на нефамилните домакинства се дължи на ръста на едночленните нефамилни домакинства. Все по-често американците живеят сами. 

Домакинство с един работещ член логично ще разполага с по-малко доход от двучленно домакинство. Това обаче не означава, че обикновеният американец живее по-зле отколкото преди.