Графика на деня: Търговските партньори на България

С кои страни България търгува най-много?

17:16 | 4 декември 2015
Автор: Александра Попова
Българският износ
Българският износ

Графиките и таблиците, изработени чрез терминалите на Bloomberg изобразяват петнадесетте страни, с които България има най-много съответно внос, износ, обща търговия и нетен износ. Данните са за 2014 като концентричните кръгове показват стойността на стокообмена на съответната – износът е илюстриран от горните, а вносът – от долните. Всеки кръг представлява ниво от 1 трлн. долара. Дебелината на линията, свързваща ги с България и цветът им показват колко големи търговски партньори са на страната ни.

Наред с добре известните данни, че Германия е най-големият ни търговски партньор както във износа, така и във вноса, както и че с Русия имаме диспропорционално много внос, малко известен факт е, че най-големият нетен износ е към Турция.