Графика на деня: Отрицателните лихви на ЕЦБ не са толкова вредни

Нетният доход от лихви на домакинствата е стабилен въпреки политиката на ЕЦБ на свръхниски лихви

11:49 | 15 юни 2016
Автор: Александра Попова
Графиката показва доходът от лихви на домакинствата от еврозоната като процент от разполагаемия им доход (в бяло), разходите по лихви (в синьо) и нетния доход от лихви (във виолетово) Източник: Bloomberg Terminal
Графиката показва доходът от лихви на домакинствата от еврозоната като процент от разполагаемия им доход (в бяло), разходите по лихви (в синьо) и нетния доход от лихви (във виолетово) Източник: Bloomberg Terminal

Колкото по-ниски прави лихвите Марио Драги толкова по-силни стават обвиненият, че неконвенционалните му политики наказват спестителите.

Политиците в Германия, най-голямата икономика в еврозоната, са особено гласни по темата.

Това, което често пренебрегват обаче е, че заедно с дохода от лихви плащанията на лихви на домакинствата също спадат, поддържайки нетния доход от лихви като процент от разполагаемия доход практически непроменен.