11% ръст на парите в обращение в България през 2016

Увеличеното търсене на налични пари през празниците обяснява по-високото нарастване през декември

13:32 | 15 март 2017
Автор: Александра Попова
Източник: Bloomberg Terminal
Източник: Bloomberg Terminal

За една година обемът на парите в обращение в България е нараснал с 11,22%, като към края на декември 2016 възлиза на 14,1 млрд. лв. Това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българска народна банка (БНБ), цитирани от Investor.bg.

През предходния едногодишен период (декември 2014 – декември 2015) нарастването беше по-слабо и като абсолютна стойност, и в процентно отношение, съответно с 1,2 млрд. лв., или с 9,82%.

През четвъртото тримесечие на 2016 парите в обращение са се увеличили със 771,1 млн. лв., или с 5,76% от края на третото тримесечие. Нарастването им е с 1,6 пр.п. по-малко от отчетения за същия период на 2015 растеж. Увеличение на парите в обращение в рамките на разглеждания период беше регистрирано през ноември и декември, съответно с 0,77% и 5,06%.