Рокади в SOFIX: Влизат Алкомет и Еврохолд, излизат Трейс и Индустриален холдинг

Трите други борсови индекси също претърпяват промени

19:04 | 10 март 2017
Автор: Александра Попова
Източник: Bloomberg Terminal
Източник: Bloomberg Terminal

Българската фондова борса (БФБ – София) извади Трейс Груп Холд и Индустриален Холдинг България от базата на основния борсов индекс SOFIX и на тяхно място добави Алкомет АД и Еврохолд България АД. Това стана ясно след проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ – София, пише Investor.bg.

Във връзка с това Комисията по индексите взе решение следните коефициенти за фрий-флоут да бъдат валидни за емисиите, влизащи в състава му, считано от 20 март 2017 г.:

6AM Алкомет АД-Шумен 0.0990
4EH Еврохолд България АД-София 0.1996

Индексът SOFIX e базиран на пазарната капитализация на включените емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от тях. Съответно, за да бъде коректен показател за капиталовия пазар, се налага той да бъде ребалансиран през определен период от време, за да може да отразява максимално точно текущото състояние. Базата на SOFIX обичайно се променя два пъти годишно, а фрий-флоут коефициентите се определят четири пъти годишно. 

Промяна има и при останалите три индекса на борсата.

От състава на BGBX40 излизат Проучване и добив на нефт и газ АД-София, Фонд Имоти АДСИЦ-София и Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София. На тяхно място влизат Алтерко АД-София, Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив и Билборд АД-София.

От базата на BGREIT излиза И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София, заменена от Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив.

От BGTR30 отпадат Формопласт АД, Холдинг Нов Век АД-София, Синергон Холдинг АД, Агрия Груп Холдинг АД и Синтетика АД.

На тяхно място влизат емисиите на Индустриален Холдинг България АД, ТБ Тексим Банк АД, Инвестор.БГ АД, Елана Агрокредит АД и Българска фондова борса-София.