Георги Бисерински

Изпълнителен директор на Bloomberg TV Bulgaria

Георги Бисерински, изпълнителен директор на Bloomberg TV Bulgaria
Георги Бисерински, изпълнителен директор на Bloomberg TV Bulgaria

Георги Бисерински e изпълнителен директор на Bloomberg TV Bulgaria и финансов директор на Investor Media Group, част от която е и бизнес телевизията.

Има богат практически опит в областта на финансите, както и журналистически опит в ресора "Капиталови пазари“ във в. Кеш и в. Дневник. Георги Бисерински е автор на редица статии и анализи в областта на българския капиталов пазар.

От септември 2006 г. до юни 2008 г. е портфолио мениджър в инвестиционен посредник “КД Секюритис” ЕАД, а от 2008 г. е член на СД и изпълнителен директор на УД “Селект Асет Мениджмънт” ЕАД.

Георги Бисерински е магистър по “Финанси” (2003 г.) и бакалавър по „Финанси”, модул „Банки и банково дело” от УНСС (2001 г.). Притежава сертификат за извършване на дейност като инвестиционен консултант, издадено с решение на КФН № 124-ИК/ 12.06.2006 г.