Пролетна промоция на ЗАД „Армеец“ за имуществени застраховки за физически и юридически лица

До края на май 2024 г. застраховката „Защитена фамилия“ е с 20% отстъпка, а полицата „Защитено имущество“ е с 30% отстъпка

09:32 | 5 март 2024
Обновен: 09:46 | 5 март 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Пролетна промоция на ЗАД „Армеец“ за имуществени застраховки за физически и юридически лица

ЗАД „Армеец“ стартира пролетна промоционална кампания от 29 февруари 2024 г. за имуществени застраховки на специална цена. Клиентите на дружеството могат да сключат застраховка „Защитена фамилия” с 20% отстъпка, а за застраховка „Защитено имущество” актуалната отстъпка е в размер на 30%. Промоционалното предложение важи за всички нови полици, сключени до края на месец май 2024 г.

 През периода на промоцията минималната премия по полица „Защитена фамилия” е 18 лв., като покрива щети на жилището до 15 000 лв. и на движимото имущество до 3 000 лв. срещу рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), ВиК аварии, късо съединение, вандализъм и др. Обезщетения се изплащат до размера на определения в полицата лимит. Посочените суми са минималните, а застраховката може да бъде сключена при значително по-високи лимити, както и да се добавят нови рискове – земетресение, кражба чрез взлом и кражба с техническо средство, гражданска отговорност, злополука на членовете на семейството си и др.

Процедурата при сключване е максимално улеснена за клиента – не се изисква първоначален оглед на дома и документи за собственост, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом и кражба с техническо средство” до 14 000 лв. не се налага те да се описват. Важно уточнение е, че не се прилага задължително самоучастие на застрахованото лице във всяка щета.

Изключително атрактивно за бизнес клиентите е и предложението за застраховка „Защитено имущество“. Например, ако клиент желае да застрахова офис помещение в гр. София срещу рисковете пожар, природни бедствия, авария на ВиК, късо съединение и вандализъм (без земетресение) при застрахователна сума 200 000 лева премията с включена отстъпка от 30% възлиза на 78 лв., а при допълнително включен риск земетресение – 177 лева. При тази застраховка също има възможност за избор между различни застрахователни суми и покрития, като не се прилага задължително самоучастие на застрахования във всяка щета. Освен отстъпка от 30% по промоцията, клиентите могат да ползват и други отстъпки от действащата тарифа на застраховка „Защитено имущество” - за еднократно плащане на премията, за нов клиент на компанията, в полза на кредитна институция, при липса на щети за предходни години, при наличие на добра пожароизвестителна инсталация, при комплексно застраховане.

Не пропускайте изгодните предложения в имущественото застраховане, предлагани от ЗАД „Армеец“ през пролетта, и се погрижете за сигурността на своя дом или офис сграда още сега.