Ирене Де ла Крус Галан, Филип Морис България: Фокусирани сме върху стратегическото развитие на нашето портфолио

16:44 | 22 февруари 2024
Обновен: 16:12 | 23 февруари 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Ирене Де ла Крус Галан, Филип Морис България
Ирене Де ла Крус Галан, Филип Морис България

Дни след публикуването на годишните финансови резултати за 2023 година на Филип Морис Интернешънъл се срещаме с Ирене Де ла Крус Галан, ръководител „Стратегия и управление на проекти“ във Филип Морис България, в разговор за стратегическите цели на компанията. На локално ниво пълнолетните потребители на водещата бездимна алтернатива от портфолиото на компанията наброяват над 320 хиляди, а в световен мащаб надминават 28 милиона души. „В уравнението на нашия успех ключов елемент е обратната връзка от потребителите“, споделя тя. 
 
След обявените в началото на годината организационни промени във Филип Морис България поехте ролята на ръководител „Стратегия и управление на проекти“. Как според Вас опитът Ви от предишната позиция, мениджър „Бизнес планиране“, ще Ви помогне в новата професионална роля? 

От началото на годината поех длъжността ръководител на отдел „Стратегия и управление на проекти“, който има за задача да формира бизнес стратегията за реализиране на визията за бъдеще без дим и да навигира организацията в изпълнението. В предишната си роля на мениджър „Бизнес планиране“ аз ръководех усилията по планиране и прогнозиране на основните ни показатели за ефективност в съответствие с нашите стратегии, както и въз основа на познаване на ключовите вътрешни и външни фактори, влияещи на нашите бизнес резултати. Тази роля ми даде възможност да развия задълбочени познания за динамиката на бизнеса и ключовите фактори, които влияят на нашите резултати като организация. Бих определила професионалния ми опит от предишната ми длъжност като безценен при навлизането в новата ми роля.

 
Какви са стратегическите приоритети на Филип Морис България за 2024 година?  
За Филип Морис България визията за бъдещето е напълно ясна – ние сме ангажирани с изпълнението на мисията да изградим устойчиво бъдеще без дим и работим усилено всеки ден, за да предложим на пълнолетните пушачи, които не се отказват напълно и иначе биха продължили да пушат, по-добра алтернатива в сравнение с цигарите. За да постигнем това поставяме фокус върху стратегическото развитие на портфолиото ни от бездимни алтернативи. По пътя на нашата историческа трансформация, ние се водим от обратната връзка на потребителите. Те са компасът, който ни показва къде сме били, къде сме сега и къде можем да бъдем утре, поставяйки техните нужди и търсения в центъра на всичко, което правим. За вече 6-те години, през които водещата за нашето портфолио бездимна алтернатива IQOS е на пазара в България, нито за миг не сме отместили фокуса си от споделената обратна връзка. Тя е ключова за всеки един екип в организацията, без значение дали говорим за търговската функция, бизнес планиране или екипът, който отговаря за човешкия капитал и вътрешната ни култура. Сред стратегическите ни приоритети, както всяка година, така и тази, е да продължим да изграждаме приобщаваща работна среда за екипа ни, да работим за подобряване на благосъстоянието на служителите ни, за тяхното професионално и лично развитие. Горди сме, че започнахме годината с голямото признание от Top Employers Institute. Филип Морис България за 8-а поредна година получи престижния сертификат Top Employer, доказващ отдадената ни работа в тази посока.  

И тази година продължаваме да работим, за да противостоим на дезинформацията и да предоставяме точната информация за бездимните алтернативи на пълнолетните пушачи, за да могат те да направят своя информиран избор, базиран на научни факти, които сочат потенциала им да намалят вредата от тютюнопушенето.


Как се отразява еволюцията на пазара що се отнася до предлаганите бездимни алтернативи на дългосрочната и краткосрочна стратегия на компанията и на бизнес целите? 
Динамиката на пазара съвсем естествено отразява динамиката на света, в който живеем, а той в последните години ни доказа, че трябва да бъдем гъвкави и да се адаптираме. Това е абсолютно вярно и за краткосрочните и дългосрочни цели на всяка компания. Да, ние сме първата компания в тютюневата индустрия, която заявява ясната си цел да остави цигарите в миналото. От 2008 година насам сме инвестирали вече над 10.5 милиарда долара в наука, технологии и разработката на водещата за нашето портфолио бездимна алтернатива. Тази година отбелязваме 10 години от пускането на IQOS за първи път на световния пазар, а именно в Япония и Италия. Този дълъг и предизвикателен път ни показа, че за да изградим свят без дим всички заинтересовани страни трябва да вземат своето участие. Затова и намираме развитието и разрастването на пазара на бездимни алтернативи в България за изключително важно. Това е възможност за пълнолетните пушачи, които иначе биха продължили да пушат, да изберат бездимна алтернатива на цигарите, която отговаря на техните предпочитания и нужди. В крак с динамиката на пазара, ние не отместваме поглед от категоричната ни цел – да изградим свят без дим. Финансовите резултати на Филип Морис Интернешънъл за 2023 г. показват прогреса ни в тази посока.  Потребителите на нашата водеща бездимната алтернатива в световен мащаб вече са 28.6 млн. като близо 40% от нетни приходи на компанията за изминалата година се формират от бездимни алтернативи.

 
Как устойчивото развитие на Филип Морис Интернешънъл допринася за устойчиви бизнес резултати? 
Не веднъж сме го казвали – за нас устойчивостта не е просто част от стратегията ни, тя е нашата бизнес стратегия. Ние виждаме устойчивостта като основа за иновации, растеж и целенасочено, ориентирано към въздействието създаване на стойност, както за потребителите ни, партньорите ни и служителите ни, така и за обществото като цяло. Интегрираме устойчивостта във всеки аспект от нашия бизнес и дейности и отчитаме напредъка си ежегодно в нашия интегриран доклад. На локално ниво целите ни са съобразени както с глобалните такива, така и с местния контекст.

Горди сме, че социалните кампании на Филип Морис България #ПромениКартинката и „Забавно лято, грижовна есен“ се развиват толкова целенасочено и въздействат положително на средата. #ПромениКартинката (научете за кампанията на www.promenikartinkata.bg) е информационна кампания, която цели да сподели фактите за глобалния проблем с неправилно изхвърлените фасове и така да предизвика отговорно потребителско поведение.  Създадохме кампанията през 2021 година и сме горди, че до този момент тя е ангажирала стотици доброволци в десетки акции по почистване в различни градове в страната. Продължаваме с пълна сила да споделяме фактите и посланието за по-чиста околна среда и тази година с редица активности. „Забавно лято, грижовна есен“ пък се случва за 9-а поредна година. Програмата, създадена от фондация BCause с финансовата подкрепа на Филип Морис България, работи за развитието на общностите в тютюнопроизводителни региони в 4 направления – прегледи за възрастни, обучения за учители и ученици и академия за местни предприемачи. Средствата, инвестирани от компанията в тази програма вече са над 2 милиона лева.  
 
Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.