За тенденциите в Executive search: Интервю с Димитър Калев

“Top Skills Recruitment e ексклузивен партньор на The Taplow Group”

09:30 | 21 февруари 2024
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Top Skills Recruitment
Снимка: Top Skills Recruitment

Executive search е една от съвременните форми на подбор на персонал на пазара на труда, фокусираща се върху търсенето на кадри за заемането на високопоставени позиции.

За тенденцията и предизвикателствата в областта на еxecutive search, както и за партньорството между The Taplow Group  и  Top Skills Recruitment, ще ни разкаже повече Димитър Калев – съосновател на компанията за подбор на персонал Top Skills Recruitment.

Нека започнем с уводен въпрос, изясняващ значението на еxecutive search – какво да разбираме под това понятие?

Подборът на персонал е все по-широкоспектърна област, претърпяваща непрекъснати промени. Една от тях е именно затруднението в намирането на кадри за високопоставени позиции в компаниите. Така и се появява течението еxecutive search. Терминът в нашите среди служи за означаване на процеса по подбор на висококвалифицирани кадри за заемане на мениджърски позиции.

Според Вас какви са причините за затрудненото откриване и привличане на мениджърски фигури?

Като специалист с опит в сферата на подбор на кадри, наблюдавам динамиката и конкуренцията на пазара на труда. Според мен, една от причините за нуждата от еxecutive search е, че висококвалифицираните кадри се откриват все по-рядко и се превръщат в обект на интерес от много работодатели. Тази конкурентна среда изисква от компаниите да бъдат иновативни в изготвянето на достатъчно добра стратегия за привличане и задържане на таланти.

Друга причина за такова затруднение може да бъде и недостигът на подходящи кандидати. В бързоразвиващите се сектори обемът на работа расте, както и нуждата от опитни специалисти. От друга страна, кандидатите не винаги имат достатъчно опит и експертиза зад гърба си. В този случай често отговорността е в наши ръце, като специалисти в подбора на кадри.

Във връзка с темата за еxecutive search, научихме за партньорството между The Taplow Group и Top Skills Recruitment. Ще ни представите ли вашия партньор с няколко думи?

Нашият партньор The Taplow Group вече 20 години пише своята история като организация за търсене на изпълнителни директори за позиции по целия свят. Тя се отличава с високи нива на експертиза и опит в сферата на executive search, предлагайки услуги на глобално ниво. Партньорът ни се специализира в конкретна сфера от подбирането на персонал, а именно – търсенето и привличането на изпълнителни директори.

Какви са целите на вашата колаборация и как тя ще се отрази върху пазара на труда в България?

С нашия екип от Top Skills Recruitment сме екслузивни партньори на глобалната Taplow Group за България, като тази колаборация е създадена с цел да улесним и оптимизираме цялостния процес по executive search.

Смятаме, че нашето партньорство има изключително висок потенциал за подобряване на ситуацията на българския пазар на труда. Нашата главна мисия е да привлечем правилните ръководители, които да променят и развият бизнеса на нашите клиенти.

Като екслузивни партньори на The Taplow Group, какви са вашите отговорности и функции?

Нашите отговорности са предимно свързани със секторите на финансите, промишлената индустрия, IT и Digital. В тези области ние сме експерти с доказан опит и познания, като отговорността ни е да допринесем максимално в процеса по подбор и привличане на таланти. Основният ни фокус са Mid-level мениджърски роли и C-level позиции. Ролята ни е да проучим и картографираме пазара на труда, откроявайки най-подходящите кандидати за търсените управленски позиции.

За тези цели ние работим с най-иновативните инструменти, комбинирайки ги с вече работещи традиционни методи. С нашия екип се опираме на конвенционални начини за проучване и анализиране на кандидатите за работа. Паралелно с това обаче залагаме и на модерни дигитални способи за по-улеснена и прецизна преценка на качествата и уменията на потенциалните кандидати.

Нека завършим интервюто с финален апел – какво бихте посъветвали съвременните работодатели в търсене на висококвалифицирани кадри?

Сигурен факт от нашата практика е, че успешният бизнес има добре изградена репутация. Той трябва действа като бранд с имидж и ясна политика за управление. По този начин се повишават и шансовете за бизнеса да привлече най-добрите таланти на пазара на труда, отсявайки се от конкуренцията.

Друг съвет за справяне със затрудненото откриване на таланти е да се инвестира във вътрешните кадри на компанията. Полезна практика е да се вложат средства за обучаване и подготовка на вече работещи специалисти в организацията. По този начин компанията усъвършенства компетентността на настоящите си служители и ги превръща в потенциални мениджъри на ръководни позиции.

Не на последно място, за такъв сложен и отговорен процес като търсенето на мениджърски фигури, за компаниите е препоръчително да се доверят на професионални агенции за подбор на персонал. Това не само ще ускори етапа на наемане, но и ще подсигури процедурата по избор на подходящи таланти.