Българският съвет за устойчиво развитие ще ускори промени в политиките за зелено строителство с положително въздействие за обществената среда

15:02 | 5 юни 2023
Обновен: 15:08 | 5 юни 2023
Автор: Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Български съвет за устойчиво развитие
Снимка: Български съвет за устойчиво развитие

Български съвет за устойчиво развитие (Bulgarian Green Building Council/BGBC) организира събитие за подновяване на своята дейност. Домакини бяха новият председател на организацията, Адина Уелш, заедно с Н. Пр. Роб Диксън, посланик на Великобритания в България. Елегантният прием се състоя в красивата британска резиденция и посрещна над 70 гости от бизнеса и политиката. Специален гост беше Росен Христов, служебен министър на енергетиката, който изрази подкрепата си за бъдещите инициативи на съвета. Кристина Гамбоа, главен изпълнителен директор на Световния съвет за зелено строителство (World Green Building Council/WGBC), се присъедини към събитието онлайн.

Посланикът на Великобритания, Роб Диксън откри събитието, като се обърна към всички гости: „Приветствам инициативата за координиране на BGBC с Глобалния дневен ред на Световния съвет за зелено строителство и насърчаване на неговите членове, партньори и заинтересовани страни като проектанти, архитекти, инженери и държавни представители да дават приоритет на устойчивост в своите проекти и политики. Прилагането на природосъобразни строителни практики, енергийно-ефективни сгради и включването на системи за възобновяема енергия има потенциала да трансформира застроената среда в България.“

Министър Росен Христов приветства подновяването на дейността на Българския съвет за устойчиво развитие и заяви, че „Ние сме сред лидерите в енергийния сектор в Европа и трябва да напреднем и в областта на зеленото строителство. Заедно можем да направим България зелено място за живеене”, завърши обръщението си министър Христов.

„Ние водим системна промяна, за да се справим с въглеродните емисии в строителния сектор (генерирани от материали, строителство и експлоатацията на сградите), позволявайки устойчивост и здравословна среда както за хората, така и за природата, така че и двете страни да процъфтяват“, обясни г-жа Гамбоа.

Строителството и експлоатацията на сградите произвежда 40% от емисиите на CO2, докато строителните материали представляват половината от твърдите отпадъци, генерирани всяка година в световен мащаб. „Международните компании отдавна са възприели своите зелени програми, но публичната администрация все още изостава. Ние сме тук, за да преодолеем тази празнина и да действаме като вектор на промяната. Българският съвет за устойчиво развитие е свързващото звено между местната бизнес общност и публичната администрация”, посочи Адина Уелш.

Организацията ще бъде катализатор за промени в политиката, но крайната цел е да допринесе за реално, практично, осезаемо, положително социално въздействие в средата, в която живеем и работим. Световният съвет за устойчиво развитие трябва да се разглежда като банка от информация, достъпна за бизнеса и политиците.

BGBC се стреми да привлече повече български компании, участващи в кръговата икономика. Това означава ефективно използване на природните ресурси с цел нулеви отпадъци в депата, което е една от нетните NET ZERO целите на Световния съвет за устойчиво развитие за 2030 г.

„Пътят към NET ZERO започва със стъпка ZERO“, заключи г-жа Уелш.

За Български съвет за устойчиво развитие

Българският съвет за устойчиво развитие е организация с нестопанска цел с мисия да трансформира застроената среда чрез промяна на начина, по който сградите и градските пространства са проектирани, построени и експлоатирани. BGBC е част от Световния съвет за зелено строителство - световна мрежа от организации, които работят заедно за осведоменост в публичния сектор, изграждане на капацитет чрез професионално образование, ангажиране на бизнеса за измерване на устойчивостта във веригата на доставки и производството на продукти, и подпомагане на правителствата при разработване на устойчиви политики.

BGBC служи като централна платформа за споделяне на знания в строителния сектор и развитието му в България. Организацията предлага цялостен опит в устойчивото строителство и сектора на градското планиране, отговаря за прилагането на международно признати системи за сертифициране на сгради и градски квартали, и предлага професионални обучения за акредитация за консултанти и одитори за зелено строителство. Нашите членове представляват различни пазарни сектори, които работят заедно за създаване на устойчива икономика, по-чиста околна среда и силна общност за бъдещите поколения.