Компас Инвест стартира услуга за дистанционно закупуване на фондове

Така може да се направи инвестиция, без да се налага посещаване на офис

15:42 | 9 април 2020
Драгомир Великов, главен инвестиционен мениджър, Компас Инвест. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Драгомир Великов, главен инвестиционен мениджър, Компас Инвест. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Управляващото дружество Компас Инвест АД въведе възможност за дистанционно закупуване на взаимни фондове или структуриране на  инвестиционни портфейли за физически лица чрез неприсъствена идентификация, съобщават от дружеството. 

Това ще позволи на всички инвеститори, които искат да се възползват от  текущите пазарни цени на финансовите инструменти в настоящата пазарна ситуация, да направят своята инвестиция, без да се налага да посещават офис на дружеството.

„С въвеждането на услугата „Инвестирай от вкъщи“, експертите на Компас Инвест осигуриха удобен начин за инвестиране чрез т.нар. неприсъствена идентификация с цел да улесним нашите клиенти, особено тези извън столицата, като им дадем възможност да закупят дял във взаимен фонд, инвестиционен портфейл или да учредят спестовен план, без да се налага да посещават офис“, коментира Драгомир Великов, главен инвестиционен мениджър на управляващото дружество. 

„Пазарната корекция в настоящата криза, може да се окаже отлична възможност за доходност за следващите 10 години и ние искаме да осигурим на инвеститорите начин лесно и удобно да направят своите инвестиции с по-дългосрочен хоризонт“, допълни той.

Възможността за дистанционно записване на дялове е в унисон и с мерките за неразпространение на коронавируса, а идентификацията се осъществява в няколко лесни стъпки:

Управляващото дружество и клиентът уговарят електронния подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/; клиентът предоставя удостоверение за банкова сметка и изпраща локализация от мобилния си телефон. Всички необходими документи за закупуване на дялове или инвестиционен портфейл се подписват от инвеститора електронно чрез уговорения с управляващото дружество електронен подпис и се разменят електронно.