Програма
Вторник 30.05.2017
 • 07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Велко Каменов
 • 09:00 Boom&Bust с Владимир Сиркаров и Кузман Илиев /п./
 • 10:00 Водещите новини
 • 10:05 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Николай Кръстев /п./
 • 11:00 Водещите новини
 • 11:05 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 11:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков/п./
 • 12:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Николай Кръстев
 • 14:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
 • 15:00 Водещите новини
 • 15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Велко Каменов /п./
 • 16:00 Водещите новини
 • 16:05 Иноватори – документална поредица на Bloomberg
 • 17:00 Водещите новини
 • 17:05 Предприемачи – документална поредица на Bloomberg
 • 18:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Николай Кръстев
 • 20:00 Investbook с Димитър Вучев
 • 20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
 • 21:00 Мечтатели – документална поредица на Bloomberg
 • 22:00 Коментари на деня
 • 23:00 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 23:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков/п./
 • 00:00 Цитати на деня
 • 00:30 Повторения
Програма
Сряда 31.05.2017
 • 07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Велко Каменов
 • 09:00 Update – предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов/Елена Кирилова /п./
 • 10:00 Водещите новини
 • 10:05 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Николай Кръстев /п./
 • 11:00 Водещите новини
 • 11:05 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 11:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков/п./
 • 12:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Николай Кръстев
 • 14:00 Invest/Or с Радина Колева/ Велко Каменов/п./
 • 15:00 Водещите новини
 • 15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Велко Каменов /п./
 • 16:00 Водещите новини
 • 16:05 Иноватори – документална поредица на Bloomberg
 • 17:00 Водещите новини
 • 17:05 Предприемачи – документална поредица на Bloomberg
 • 18:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Николай Кръстев
 • 20:00 Investbook с Димитър Вучев
 • 20:30 Светът е бизнес с ИвайлоЛаков
 • 21:00 Мечтатели – документална поредица на Bloomberg
 • 22:00 Коментари на деня
 • 23:00 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 23:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков/п./
 • 00:00 Цитати на деня
 • 00:30 Повторения
Програма
Четвъртък 01.06.2017
 • 07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Велко Каменов
 • 09:00 VIB – документална поредица, автор Биляна Митева /п./
 • 10:00 Водещите новини
 • 10:05 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Николай Кръстев /п./
 • 11:00 Водещите новини
 • 11:05 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 11:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков/п./
 • 12:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Николай Кръстев
 • 14:00 Boom&Bust с ВладимирСиркаров и КузманИлиев/п./
 • 15:00 Водещите новини
 • 15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Велко Каменов /п./
 • 16:00 Водещите новини
 • 16:05 Иноватори – документална поредица на Bloomberg
 • 17:00 Водещите новини
 • 17:05 Предприемачи – документална поредица на Bloomberg
 • 18:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Николай Кръстев
 • 20:00 Investbook с Димитър Вучев
 • 20:30 Светът е бизнес с ИвайлоЛаков
 • 21:00 Мечтатели – документална поредица на Bloomberg
 • 22:00 Коментари на деня
 • 23:00 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 23:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков/п./
 • 00:00 Цитати на деня
 • 00:30 Повторения
Програма
Петък 02.06.2017
 • 07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Велко Каменов
 • 09:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
 • 10:00 Водещите новини
 • 10:05 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Николай Кръстев /п./
 • 11:00 Водещите новини
 • 11:05 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 11:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков/п./
 • 12:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Николай Кръстев
 • 14:00 Update – предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов/Елена Кирилова /п./
 • 15:00 Водещите новини
 • 15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Велко Каменов /п./
 • 16:00 Водещите новини
 • 16:05 Иноватори – документална поредица на Bloomberg
 • 17:00 Водещите новини
 • 17:05 Предприемачи – документална поредица на Bloomberg
 • 18:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Николай Кръстев
 • 20:00 Investbook с Димитър Вучев
 • 20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков
 • 21:00 Мечтатели – документална поредица на Bloomberg
 • 22:00 Коментари на деня
 • 23:00 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 23:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков/п./
 • 00:00 Цитати на деня
 • 00:30 Повторения
Програма
Събота 03.06.2017
 • 06:30 Цитати на седмицата
 • 07:00 Вяра във финансите – документална поредица на Bloomberg
 • 08:00 Коментари на седмицата
 • 10:00 Investbook с Димитър Вучев – най-интересното от седмицата
 • 11:00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков – най-интересното от седмицата
 • 12:00 Студио 1 - документална поредица на Bloomberg
 • 14:00 Бизнесът на Азия – документална поредица на Bloomberg
 • 17:30 В развитие – блок с Николай Кръстев /п./
 • 19:00 Investbook с Димитър Вучев – най-интересното от седмицата
 • 19:30 Update – предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов/Елена Кирилова
 • 20:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков
 • 21:00 Boom&Bust с Владимир Сиркаров и Кузман Илиев
 • 21:30 VIB – документална поредица, автор Биляна Митева
 • 22:00 Блестящи идеи – документална поредица на Bloomberg
 • 00:00 Коментари на седмицата
 • 02:00 Повторения
Програма
Неделя 04.06.2017
 • 06:30 Цитати на седмицата
 • 07:00 Вяра във финансите – документална поредица на Bloomberg
 • 08:00 Коментари на седмицата
 • 10:00 Investbook с Димитър Вучев – най-интересното от седмицата
 • 11:00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков – най-интересното от седмицата
 • 12:00 Студио 1 - документална поредица на Bloomberg
 • 14:00 Бизнесът на Азия – документална поредица на Bloomberg
 • 17:30 В развитие – блок с Николай Кръстев /п./
 • 19:00 Светът е бизнес с Ивайло Лаков – най-интересното от седмицата
 • 19:30 Update – предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов/Елена Кирилова
 • 20:00 Invest/Or с Радина Колева/ Велко Каменов
 • 21:00 Boom&Bust с Владимир Сиркаров и Кузман Илиев
 • 21:30 VIB – документална поредица, автор Биляна Митева
 • 22:00 Блестящи идеи – документална поредица на Bloomberg
 • 00:00 Коментари на седмицата
 • 02:00 Повторения
Програма
Понеделник 05.06.2017
 • 07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Живка Попатанасова
 • 09:00 Invest/Or с Радина Колева/ Велко Каменов/п./
 • 10:00 Водещите новини
 • 10:05 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Велко Каменов /п./
 • 11:00 Водещите новини
 • 11:05 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 11:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков и Николай Кръстев/п./
 • 12:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Велко Каменов
 • 14:00 Boom&Bust с Владимир Сиркаров и Кузман Илиев /п./
 • 15:00 Водещите новини
 • 15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Живка Попатанасова /п./
 • 16:00 Водещите новини
 • 16:05 Шефове – документална поредица на Bloomberg
 • 17:00 Водещите новини
 • 17:05 Иноватори – документална поредица на Bloomberg
 • 18:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/Велко Каменов
 • 20:00 Investbook с Димитър Вучев
 • 20:30 Светът е бизнес с ИвайлоЛаков и Николай Кръстев
 • 21:30 Очи в очи – документална поредица на Bloomberg
 • 22:00 Коментари на деня
 • 23:00 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 23:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков и Николай Кръстев /п./
 • 00:00 Цитати на деня
 • 00:30 Повторения
Програма
Вторник 06.06.2017
 • 07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Живка Попатанасова
 • 09:00 Boom&Bust с Владимир Сиркаров и Кузман Илиев /п./
 • 10:00 Водещите новини
 • 10:05 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/ Велко Каменов /п./
 • 11:00 Водещите новини
 • 11:05 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 11:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков и Николай Кръстев /п./
 • 12:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/ Велко Каменов
 • 14:00 Клуб Investor с Ивайло Лаков/п./
 • 15:00 Водещите новини
 • 15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Живка Попатанасова /п./
 • 16:00 Водещите новини
 • 16:05 Шефове – документална поредица на Bloomberg
 • 17:00 Водещите новини
 • 17:05 Иноватори – документална поредица на Bloomberg
 • 18:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/ Велко Каменов
 • 20:00 Investbook с Димитър Вучев
 • 20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков и Николай Кръстев
 • 21:30 Очи в очи – документална поредица на Bloomberg
 • 22:00 Коментари на деня
 • 23:00 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 23:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков и Николай Кръстев /п./
 • 00:00 Цитати на деня
 • 00:30 Повторения
Програма
Сряда 07.06.2017
 • 07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Живка Попатанасова
 • 09:00 Update – предаване за високите технологии с водещ Бойчо Попов/Елена Кирилова /п./
 • 10:00 Водещите новини
 • 10:05 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/ Велко Каменов /п./
 • 11:00 Водещите новини
 • 11:05 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 11:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков и Николай Кръстев /п./
 • 12:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/ Велко Каменов
 • 14:00 Invest/Or с Радина Колева/ Велко Каменов/п./
 • 15:00 Водещите новини
 • 15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Живка Попатанасова /п./
 • 16:00 Водещите новини
 • 16:05 Шефове – документална поредица на Bloomberg
 • 17:00 Водещите новини
 • 17:05 Иноватори – документална поредица на Bloomberg
 • 18:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/ Велко Каменов
 • 20:00 Investbook с Димитър Вучев
 • 20:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков и Николай Кръстев
 • 21:30 Очи в очи – документална поредица на Bloomberg
 • 22:00 Коментари на деня
 • 23:00 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 23:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков и Николай Кръстев /п./
 • 00:00 Цитати на деня
 • 00:30 Повторения
Програма
Четвъртък 08.06.2017
 • 07:00 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Живка Попатанасова
 • 09:00 VIB – документална поредица, автор Биляна Митева /п./
 • 10:00 Водещите новини
 • 10:05 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/ Велко Каменов
 • /п./
 • 11:00 Водещите новини
 • 11:05 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 11:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков и Николай Кръстев /п./
 • 12:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/ Велко Каменов
 • 14:00 Boom&Bust с ВладимирСиркаров и КузманИлиев/п./
 • 15:00 Водещите новини
 • 15:05 Бизнес старт – сутрешен блок с Иван Нончев и Живка Попатанасова/п./
 • 16:00 Водещите новини
 • 16:05 Шефове – документална поредица на Bloomberg
 • 17:00 Водещите новини
 • 17:05 Иноватори – документална поредица на Bloomberg
 • 18:00 В развитие – дневен блок с Вероника Денизова/Делян Петришки/ Велко Каменов
 • 20:00 Investbook с Димитър Вучев
 • 20:30 Светът е бизнес с ИвайлоЛаков и Николай Кръстев
 • 21:30 Очи в очи – документална поредица на Bloomberg
 • 22:00 Коментари на деня
 • 23:00 Investbook с Димитър Вучев/п./
 • 23:30 Светът е бизнес с Ивайло Лаков и Николай Кръстев /п./
 • 00:00 Цитати на деня
 • 00:30 Повторения