В развитие

Всеки делник от 12 до14 часа и от 18 до 20 часа 

Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки 

Airbnb регулациите могат да окажат влияние върху цените на имотите

Експерти коментираха новите тенденции в оценителския бизнес

През 2020 г. ще има две групи международни стандарти, които ще влязат в сила и ще могат да бъдат използвани от оценителите. Това каза Ценка Божилова, председател на Камарата на професионалните оценители, по време на Международната оценителска конференция, в интервю за Вероника Тонева за предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки.

„Стандартите непрекъснато еволюират и макар вече да издадохме едни, ние продължаваме да разработваме други, които да покриват въпросите, свързани с обществена и автоматизирана оценка. Получаваме експертизата на професионалисти от целия свят, включително и от България“, допълни още Ник Талбот, председател на Международния комитет по оценителски стандарти.

Според Диана Николаева, член на Комитета за бизнес оценяване, в измененията, които са в сила от януари 2020 г., има много по-разширени текстове, свързани с оценка на риска, както и нови указания, във връзка на компании, които са в по-ранен стадии от тяхното развитие.

„Разликата между порочните и добрите практики е наличието на професионални организации, които провеждат обучения, контрол и непрекъснат стремеж за повишаване на квалификацията на оценителите. Целта е да се споделят добрите международни практики в оценката на активи и пасиви и оценителите да почерпят опит един от друг“, коментира Божилова.

По думи на Николаева това, което прави оценителската оценка още по-предизвикателна е, че голяма част от активите, които са обект на оценка, не са традиционните дълготрайни активи като недвижими имоти, а са свързани с оценката на нематериални активи, които по-трудно могат да бъдат оценени.

Талбот заяви, че проблемите, които е срещал в практиката са свързани най-вече в оценката на нематериалните активи.

„Ролята на оценителската професия е да придаде по-голяма степен на прозрачност и по-ясна информация, когато става въпрос за придобиване. Airbnb е пример, защото тя е компания, която разчита много силно на технологията, за разлика от солидни материални активи“.

Според експертите регулацията на Airbnb в световен мащаб също е индикация за промяна на пазара на глобално ниво.

„Има голяма вероятност ефикасни регулации да бъдат въведени в България. Airbnb може да окаже влияние върху цените на имотите и наемите, като това може да изкриви търсенето и предлагането за тези, които искат жилище , но не могат да си го позволят“, допълни Ник Талбот.

Последни новини
Още от В развитие