В развитие

Всеки делник от 12 до14 часа и от 18 до 20 часа 

Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки 

МСП ще повишат социалното приобщаване с повече работни места

Серджо Арзени, президент на Международната мрежа за МСП към ОИСР, В развитие, 14.01.2020

Серджо Арзени, президент на Международната мрежа за МСП към ОИСР. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Серджо Арзени, президент на Международната мрежа за МСП към ОИСР. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

От Международната мрежа за малки и средни предприятия, работеща под егидата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), смятаме, че за да бъде подобрено социалното приобщаване, са нужни повече работни места, фирми и да бъдат подобрени настоящите МСП, коментира Серджо Арзени, президент на Международната мрежа за МСП към ОИСР, в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки.

"В бъдеще се надяваме към нас да се присъедини и Българската банка за развитие. Подобни партньорства ще окажат позитивно влияние върху кандидатурата на България за присъединяване към ОИСР. На 1 април в Париж ще честваме 20-годишнината от първата конференция, посветена на МСП".

"Достъпът на МСП до финансиране е труден навсякъде, но аз мисля, че най-често срещаната грешка е да се търси финансиране първо от банките. Навсякъде по света в сферата на тези предприятия най-големият източник на капитал са семейството, приятелите и други неконвенционални кредитори. Финансиране може да бъде реализирано и чрез вътрешни парични потоци, които се генерират от функционирането на стартъпите", посочи гостът.

Арзени изтъкна и ролята на рисковите капитали и бизнес ангелите, представляващи важни методи за финансиране.

"Ефектите от сегменти като новият борсов пазар за растеж BEAM към Българската фондова борса е позитивен - така предоставя се първично публично предлагане, което е изходният вариант за стартъпите".

Публично-частното партньорство у нас в сферата на предоставяне на финансиране

"Според мен предоставянето на финансиране не е най-важно. Обектът на усилията на това партньорство трябва да бъде увеличаването на броя и качеството на работната сила на МСП. Те нямат ресурса да предоставят обучение и развитие на собствения си персонал. Конкурентоспособността зависи от качеството на персонала. Трябва да се подобрява знанието и културата. Тази инвестиция в човешкия капитал може да бъде направена само чрез публично-частно партньорство", подчерта още Серджо Арсени.

Последни новини
Още от В развитие