В развитие

Всеки делник от 12 до14 часа и от 18 до 20 часа 

Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки 

Фонд на фондовете ще разпредели над 2.2 млрд. лв. за бизнеса до края на 2023 г.

Виктория Христова, началник отдел „Управление на риска, мониторинг и отчетност“във Фонд на фондовете, В развитие, 02.12.2019

До края на 2023 г. ресурсът, който очакваме да достигне до крайните получатели чрез Фонд на фондовете, е в размер на над 2.2 млрд. лв., а техният брой като крайни получатели е над 4 хиляди, разкри Виктория Христова, началник отдел „Управление на риска, мониторинг и отчетност“във Фонд на фондовете, в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки.

"Фондът на фондовете е институционален инвеститор в България и управлява ресурс от над 1.2 млрд. лв. Това е публичен ресурс по четири оперативни програми - "Иновации и конкурентоспособност", "Управление на човешките ресурси", "Околна среда и води", "Регион в растеж". Ресурсът се структурира под формата на пазарно ориентирани финансови инструменти. Те са със социална насоченост и подпомагат предприемаческите идеи и иновациите. Целта му е да стимулира икономиката на България", поясни Виктория Христова.

"Финансовите инструменти са алтернатива на безвъзмездната финансова помощ или т.нар. "грантове". Те са вариант на конвенционалното банково финансиране. Имат три основни цели - стимулират, мултиплицират и рециклират".

"Стимулират, коригирайки пазарните несъвършенства. Мултиплицират, тъй като задължително условие към публичния ресурс е да има частни капитали. Рециклират, защото предоставеното финасиране е със срок на изплащане е след това погасените средства могат да се ползват отново", подчерта гостът.

Още по темата

"Ресурсът на Фонда на фондовете е разпределен в дългови и дялови инструменти. Дяловите инструменти са шест на брой, от които само един сега е процес на избор на финансов посредник - Фондът за технологичен трансфер. Той осъществява връзката между научните организации, университетите и бизнеса".

"Има разписани критерии за допустимост коя фирма да получи финансиране. По отношение на дяловите инструменти целта е подпомагане на предприеамачеството и иновациите. Т.е. може да се финансират финтех компании, блокчейн технологии. По отношение на дълговите инструменти са иновациите и енергийната ефективност. Оперативна програма "Човешки ресурси" стимулира социални предприятия, безработни над 6 месеца или предприемачи под 29 години, които искат да стартират бизнес", уточни Христова.

Последни новини
Още от В развитие