В развитие

Всеки делник от 12 до14 часа и от 18 до 20 часа 

Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки 

МСФО 17 Застрахователни договори се очаква да влезе в сила през януари 2022 г.

Габор Ханак, президент на Международната актюерска асоциация и директор в KPMG в Унгария; В развитие, 10.04.2019

Българското актюерско дружество е домакин на започналата днес пролетна работна среща на постоянните комисии на Европейската актюерска асоциация. Професионалната общност в сферата на актюерството ще дискутира до 12 април важни въпроси, свързани с пенсионните и застрахователни схеми на фона на предизвикателства като демографската криза, големи масиви от данни, киберрисковете и влизащия от 2022 международен стандарт за финансово отчитане 17.

Причината е за дългото разработване на МСФО 17 е, че застраховането е много сложна индустрия. Тя включва цял набор рискове. Сама по себе си е уникална, тъй като включва финансови рискове; риск, свързан със смъртността, но по-основният проблем е, че тези рискове е трудно да бъдат хеджирани. Това заяви Габор Ханак, президент на Международната актюерска асоциация и директор в KPMG в Унгария, в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки.

Имаме пазари за финансов риск, част от които всъщност сработват много добре и притежават голяма ликвидност, уточни Габор Ханак. "Такива пазари обаче липсват за застраховането и следователно няма как да се измери стойността на застрахователните договори при добре работещ пазар. Следователно да се разработи стандарт, оценящ по подходящ начин застрахователните договори. Като казвам „подходящ“, имам предвид от инвеститорска гледна точка", допълни той.

Още по темата

Няма друг начин освен създаването на модели, които да опитат да обхванат стойността, която пазарът би определил за конкретен застрахователен договор, но тъй като няма подобен пазар, трябва да разчитаме на модели, спомена Ханак. Беше доста труден процес да разработим рамка, която обхваща правилно подобно изготвяне на модел, отбеляза той.

"Досега всичко се случваше въз основа на стойността на застрахователния договор, която е готов да заплати инвеститорът, но тази идея бе силно разкритикувана. Стандартът бе представен преди 2 години, но тогава се разкриха проблеми около прилагането му. От Борда на международните счетоводни стандарти бе предложено отлагане от една година от влизането в сила на стандарта от януари 2022 г".

Същността на стандарта е измерването на представянето на застрахователните предприятия и техните печалби и относно техните представяния през годините, посочи президентът на Международната актюерска асоциация. "Това влияе на инвеститорите. Един от въпросите е какъв е подходът, по който да бъде представяна оценката на печалбата от застрахователите", добави той.

"Ще има разлики между стандартите. Нашите модели показват, че печалбата, която ще бъде представяна, ще бъде много по-стабилизирана от сегашните счетоводни рамки. Целта е печалбата да бъде в съответствие с представянето на компаниите. Въпреки усилията някои от повдигнатите въпроси не са точно адресирани".

Възприемането и покриването на риск трябва да бъде много по-справедливо оценено, тъй като клиентът ще иска точни гаранции, подчерта Габор Ханак. "Основното влияние на стандарта ще е при животозастраховането, особено дългогодишните договори. При застраховки на коли, домакинства влиянието ще е почти нулево", стана ясно още от думите на госта.

Целия разговор чухте във видеото.

Последни новини
Още от В развитие