В развитие

Всеки делник от 12 до14 часа и от 18 до 20 часа 

Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки 

На кои фактори банковият сектор дължи успешната 2018 г.

Свилен Колев, експерт направление „Банкова политика и анализи“ в Асоциацията на банките в България, В развитие, 20.03.2019

Банковата система през 2018 г. у нас оперираше в среда на повишен икономически растеж, оптимизъм от страна на потребители и ниски лихвени проценти, което повлия положително на дейността на банките. Това каза Свилен Колев, експерт направление „Банкова политика и анализи“ в Асоциацията на банките в България, в предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки.

Компонентите, които движеха икономическия растеж на България през 2018 г., са вътрешното търсене, по-конкретно частното потребление, инвестициите на компаниите, както и нетният износ.

Спестяванията и вложенията растат заради доверието към банковата система... Трябва да се отбележи, че у нас има и липса на нискорискови или друг вид развити алтернативи за спестявания“.

Според госта, ако се приспаднат корекциите на нетната печалба, растежът на банковата система през 2018 г. ще бъде около 10–12% спрямо 2017 г.

„Доброто състояние на икономиката, доверието на агентите, състоянието на публичните финанси и поведението на домакинствата и компаниите винаги са имали основен принос към резултатите на банковата система".

По повод консолидацията на сектора Колев отбеляза, че всяка подобна дейност би имала положителен ефект върху клиентите от гледна точка на това най-добрият набор от услуги да бъде на разположение за тях.

„Общата тенденция, която се вижда в последните години, е на намаляване на броя на банки в Европейския съюз, включително и в България“.

Вижте целия разговор във видео материала. 

Последни новини
Още от В развитие