В развитие

Всеки делник от 12 до14 часа и от 18 до 20 часа 

Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки 

Фонд на фондовете избра мениджър, който ще инвестира 67 млн. лв. в технологични компании

Още 3 фонда за капиталово инвестиране ще стартират през годината

Фондът на фондовете (ФнФ) излезе днес с решение относно избора на финансов посредник за управлението на Фонд за рисков капитал (ФРК). Избраният за победител в процедурата е „Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД, в чието предложение като ключови лица са посочени Павел Велков, Екатерина Велкова, Тодор Мутафчийски и Делян Ганев. Това става ясно от репортажа на Хюлия Айваз за предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки.

Избраният екип притежава дългогодишен опит в управлението на фондове за рискови инвестиции в международен план и в България. Партньорите са придобили своето образование и професионален опит основно в САЩ, а реализираните от тях инвестиции и изходи са осъществени както отвъд океана, така и в Европа, и Африка.

Фондът за рисков капитал ще предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 милиона лева от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Избраният фонд мениджър се ангажира да осигури и частно съфинансиране, възлизащо на минимум 30% от общия размер на инвестициите, като се очаква сумата, която ще достигне до компаниите да е 67 милиона лева. Средствата са предназначени за дялови и квази-дялови инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия (МСП) в ранен етап на развитие. Размерът на вложените ресурси във всяка компания ще бъде в диапазон от 1,5 до 7 милиона лева. Целта на новия Фонд за рисков капитал е да подкрепи МСП през първите години след учредяването им, тъй като в този период значителна част от създадените вече предприятия срещат затруднения да продължат дейността си, поради липса на финансови ресурси и ефективна структура на управление. Освен с финансиране, фонд мениджърът ще оказва и стратегическа подкрепа за достъп до нови пазари и експертиза, чрез подобрение на корпоративното управление и цялостния капацитет.

По повод избора на финансов посредник г-жа Светослава Георгиева, изпълнителен директор и член на управителния съвет на Фонд на фондовете, заяви: „Днес приключваме още една важна процедура, като създаваме фонд, който през следващите няколко години ще инвестира значителен публичен ресурс в развитието на иновативни и високотехнологични компании. Това е вторият ни дялов инструмент, който работи в подкрепа на предприемачеството в България. През тази година ще стартираме още три фонда за капиталово инвестиране.“

Предстои подписване на договор, с избрания финансов посредник.

Фонд на фондовете управлява средствата от 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“. Основната му дейност е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020. Финансовите инструменти са алтернативен начин на финансиране на безвъзмездната помощ, който придобива все по-важна роля в бюджета на Европейския съюз. Насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, те осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие. По този начин се оказва подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономическо развитие. Финансовите инструменти дават възможност за възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани повторно.

Фонд на фондовете избира финансови посредници – банки, фондове, кредитни и други финансови институции. От своя страна избраните финансови мениджъри мобилизират допълнителен частен капитал и значително увеличават публичния ресурс, който чрез тях достига до крайните получатели.

Всички средства, предвидени по посочените по-горе оперативни програми за финансовите инструменти, са обединени в общ Фонд на фондовете, като ФМФИБ ЕАД е дружеството, коeто го управлява.

Още за инвестирането на Фонда на фондовете гледайте във видео материала.

 

Последни новини
Още от В развитие