В развитие

Всеки делник от 12 до14 часа и от 18 до 20 часа 

Водещи: Вероника Денизова и Делян Петришки 

Какво ще подпомогне привличането на нови емитенти през 2019 г. у нас?

Ангел Рабаджийски, изп. дир. на ИП Карол, В развитие, 15.01.2019

През 2019 г. ваучерната схема за листване на МСП на БФБ ще се разгърне, коментира Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на ИП "Карол", в интервю на Хюлия Айваз за предаването "В развитие". 

"Изпратихме много предизвикателна година. Инвестиционните посредници и борсовите участници трябваше да приравнят своята дейност спрямо силно променящата се регулаторна рамка. Трябваше да се справим с редица предизвикателства като падащ оборот на нашата борса. Въпреки това дори и в условията на такъв пазар редица компании показват завидна доходност и могат да реализират добри печалби инвестиращите в тях акционери".

Трябва да се повиши доверието в капиталовия пазар, да се привлекат нови емитенти, смята Ангел Рабаджийски.

Аз лично вярвам, че ще има още нови компании, които ще погледнат към капиталовия ни пазар като източник на финансиране, допълни той. Донякъде за това ще помогне и ваучерната схема за листване на малките и средни предприятия на БФБ, уточни Рабаджийски.

"Пазарът за растеж на малки и средни предприятия е положителна стъпка от страна на БФБ. Това ще е добър вид инкубатор за малки компании, които с облекчен режим на регистрация на Борсата могат да привлекат акционери и съответно да спомогнат своето бъдещо развитие".

 

Последни новини
Още от В развитие