В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Новите стандарти при оценката на имоти ще дават по-голяма сигурност на чуждестранни инвеститори

Светла Дерменджиева, Камара на независимите оценители в България, В развитие, 12.06.2018

Към момента българските стандарти за оценяване са съобразени с европейските стандарти на оценяване, в някаква част и на международните. Те са законосъобразни и отговарят на изискванията на европейските страни. Това беше задължение на страната и тя отговори на него. Това каза Светла Дерменджиева, Камара на независимите оценители в България, в предаването „В развитие“ с водещ Светозар Димитров

По отношение на работата на Камарата на независимите оценители, Дерменджиева посочи като най-важни нейните регулативни функции върху цялата дейност на независимите оценители, придобиване на професионална възможност на оценителите чрез сертификати, поддържане на тяхното постоянно обучение и следене на начините, по които следва да се осъществява дейността. Към момента в публичния регистър оценителите са 3775 длъжностни лица.

Правоспособностите на Камарата обхваща недвижими имоти – сгради, терени, земеделски земи и трайни насаждения, горски терени с насаждения, машинни съоръжение, интелектуална собственост и други фактически отношения, включително и концесиите, които са от съществено икономическо значение, посочи още Дерменджиева.

По отношение на потребителите и възложителите - те не могат да налагат своята воля поради естеството на регулатора, който е и трябва да остане независим, каза Дерменджиева.

Не може банката да каже на един оценител по какъв начин следва да бъде направена оценката. Всички банки имат свои вътрешни правила по отношение на риск, ликвидност и пр. Те биха могли вътрешно да преразгледат или редуцират предложената стойност, но не би следвало да дават указания. Оценките се извършват от независими оценители и трябва  да отразяват този момент на професионалност и отговорност на оценителите.

Извеждането на инвестиционната стойност, която е проектната стойност, е много внимателно разглеждана при правенето на оценка на недвижими имоти в тяхното многообразие. Това е сериозна оценка, която показва развитието на една инвестиция.

Сигурността на външните инвеститори, по отношение на един точен анализ, по отношение на анализа с перспективата на развитие, на фона на нашата нормативна уредба ще им даде възможност да получат един високопрофесионален продукт, който ще им помогне да преценят бъдещите си инвестиции.

Стандартите много сериозно са застъпили и разгледали етичните правила и норми. Включени са всички основни клаузи и принципи на поведение от етична гледна точка – както основни принципи, така и конкретни въпроси, каза още Дерменджиева.

Вижте във видео материала целия разговор.

 

Последни новини
Още от В развитие