В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Отпадъците - ресурс, който трябва спешно бъде оползотворяван

Проф. Анна Аладжаджиян във В развитие, 11.01.2018

ръста на човешката популация нямаме никакъв друг изход, освен да започнем да оползотворяваме отпадъците. Иначе отпадъците ще ни затрупат, а суровините ще изчезнат. Затова трябва да се обърнем към отпадъците и да потърсим в тях необходимите ни суровини. Това каза проф. Анна Аладжаджиян, председател на Националната асоциация по биомаса, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Йордан Кирилов. "Биомасата представлява, освен суровина за енергетиката и суровина за хранителната промишленост, за химическата промишленост, както и за редица други производства".

"Енергийното приложение на биомасата е особено актуално, благодарение на усилията на повечето страни за борба с глобалното затопляне и за борба за чистотата на въздуха. Използването на остатъци и отпадъци от селското стопанство и от горската промишленост за производство на топлина и електроенергия може да намали до известна степен отделянето на вредни емисии във въздуха, които са една от причините за глобалното затопляне, за парниковия ефект".

Биомасата, като източник на енергия, все още не е извоювала мястото, което й се полага, но ще става все по-популярна, защото нямаме друг изход, каза проф. Аладжаджиян. "Швеция, например, вече внася отпадъци. Можем да изнасяме биомаса или да ги употребяваме тук".

Съвременните горивни устройства за битово отопление, които използват биомаса, са снабдени със специални прафоуловители, филтри, автоматично подаване на горивото, които позволяват да се елиминират праховите частици и да се намалят вредните емисии, които в момента са съществен проблем в България, каза събеседничката. 

"Възможностите за използване на отпадъчната биомаса и биоостатъците от различни производства могат да бъдат използвани и на индустриално ниво, като възможностите са няколко. Те могат да бъдат раздробени и директно изгаряни като чипс или стърготини за производство на топлинна енергия. Това е най-простият начин и икономически най-ефективен за местата в близост до получаването на тези остатъци, защото транспортът им на по-големи разстояния ги оскъпява. За да бъдат пренасяни на по-големи разстояния те трябва да бъдат палетирани или брикетирани. Този процес уплътнява отпадъците, но повишават и качеството им от гледна точка на изгарянето им и те отделят много по-малко прахови частици. Във всички случаи могат да бъдат взети мерки с помощта на филтри да бъде ограничено отделянето на прахови частици".

Някои отпадъци могат да се използват и като суровини за различни производства. Съществува и такава тенденция в световен мащаб, но не всички отпадъци могат да бъдат използвани по този начин, добави още проф. Аладжаджиян. 

Трябва ли да се премахне ДДС за инсталациите за изгаряне на пелети и брикети в България, както и при покупката на инсталации за производството им? Какви са мерките, които държавата прилага, за стимулиране на използването на биомаса за топлоенергия? Как могат да се уползотворяват възможностите, предоставяни от т.нар. биогаз - биометан, който може да се използва, както за когенерация на електроенергия и топлоенергия, така и за гориво за автомобили? Стимулите или наказанията са по-подходящия стимул за използването на биомасата и отпадъците по подходящ начин?

Последни новини
Още от В развитие