В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Страните от ЦИЕ с общ поглед върху селскостопанската политика

Ася Гочева, изп.дир. на Националната асоциация на зърнопроизводителите, В развитие, 02.10.2017

Четвъртата конференция "Мир и земеделие" се проведе в рамките на проекта „Хляб на мира“. Той има символичен характер и в него участват държави от Централна и Източна Европа, които са били част от бившия Източния блок, а сега са членки на ЕС. Това каза изпълнителният директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите Ася Гочева в предаването „В развитие“ с водещ Велко Каменов.

Тя обясни, че на този форум се провеждат и дискусии по отношение на актуални за земеделския сектор въпроси.

„На събитието от миналата седмица в първата част разгледахме позициите и насоките на държавите партньори в проекта по отношение на общата селскостопанска политика след 2020. След това последва тържествената церемония, а накрая продължихме с развитието на инициативата „Хляб на мира“. „

По думите ѝ България все още е в процес на подготовка на държавната позиция по линия на обща селскостопанска политика. Именно затова е била представена позицията на неправителствения земеделски сектор, която е била изготвена след серия широки дебати, проведени между браншовите организации и съюзите на земеделски производители.

„Имаме позитивни сигнали и единомислие с останалите 10 държави по отношение на запазването на настоящата двустълбова структура на общата селскостопанска политика. Тоест говорим по-скоро за подобряване и усъвършенстване на общата селскостопанска политика, а не толкова за кардиналното ѝ реформиране“.

Гочева поясни, че по време на форума държавите се обединили около общи идеи, включващи адекватно финансиране на въпросната политика и запазване на първи стълб на директните плащания като основен инструмент за гарантиране на известна доза стабилност за земеделските стопанства.

Тя допълни, че обща позиция е била изразена и по отношение на запазване на обвързаната подкрепа, необходимото опростяване на общата селскостопанска политика по линия на зелените изисквания и спазването на редица стандарти по намаляването на административната тежест.

Насърчаването на конкурентоспособността на стопанствата и пазарната им ориентираност, както и на иновациите е другата обща гледна точка на държавите, участвали в конференцията.

„Това са основните допирни точки, които са най-съществени за всички нас, особено в контекста на предстоящото председателство на България“.

Какво всъщност представлява проектът „Хляб на мира“?

 

Последни новини
Още от В развитие