В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Може ли България да стане интелигентна държава на знанието

Веселин Тодоров и Боян Томов във В развитие, 27.09.2017

Едновременно ще се развиват интелигентните индустрии, базирани на знание и интелигентния град. Интелигентният град има интелигентни системи за управление на градската инфраструктура, на паркове, на културната среда, а това, което е фокуса на нашето събитие е да привлечем интелигентните индустрии така че все повече добре платени хора да намират работа в София и все по екологично да бъде производството в София. Така че не насилствено, а постепенно да отпадат тези индустрии, които замърсяват. Това каза Веселин Тодоров, Клъстер "София град на знанието", в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Велко Каменов. Поводът за гостуването бе първата международна конференция "София - град на знанието", която започва утре, 28.09.2017.

София - град на знанието не е образователно начинание. То е свързано с образованието, но "град на знанието" и "икономика на знанието" е философска и икономическа концепция. Обществото първо е било прединдустриално, след това е станало индустриално, а след това е станало информационно, каза гостът.

"Ние и много хора в света си мислим, че вече преминаваме в една нова форма - технологии на знанието. Това е нещо малко по-сложно от информационното общество. При него производството, но и живота, се базират не просто на натрупвана информация, но се базират на знания и то не в тяхната експлицитна форма. Това не са просто обикновени бази данни, а говорим за знание. Сега взривообразно се развиват всички технологии, свързани с изкуствения интелект". 

Едно от най-важните неща за развитието на един европейски град е да бъде модернизиран - да се вкарат повече знания, да се вкара повече интелект. Това каза от своя страна Боян Томов, изп. директор и основател на kmeta.bg. 

Как София ще стане интелигентен град и град на знанието? Как могат хората и компаниите могат да спомогнат за превръщаме градовете в такива на знанието? 

Последни новини
Още от В развитие