В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Над 10 млн. лв. годишно инвестират ловците и рибарите за опазване на природата в България

Инж. Васил Василев във В развитие, 16.08.2017

Инвестицията в опазване на българската природа, правена годишно от българските ловно-рибарски колективи и техните членове, надвишава 10 млн. лева. Това каза председателят на Националното ловно-рибарско сдружение - Съюз на ловците и риболовците в България инж. Васил Василев в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Вероника Денизова. "Широкоразпространено схващане сред хората, които не познават дейността на ловно-рибарските съюзи, е, че ловецът е лошият човек с пушката, който застрашава и отстрелва невинните животинки. Ловът е инструмент, с който се управляват дивечовите популации". 

"С нашата намеса значително подобряваме условията за оцеляване на дивеча и за развитие на неговите популации. Най-добрата статистика е отстрелът. Когато една популация е в добро състояние размерът на реализираното ползване е по-голям".

Птиците, които се ловуват в момента в България се търсят в полските райони, но поради по-горещите температури през последните години и продължителните периоди на засушаване, птиците извършват вертикална миграция и търсят по-високите полета, където намират по-добри условия за отглеждане на своето поколение. Друго, което допълнително влияе в посока вертикална миграция е доста интензивното земеделие, което през последните десет години се развива в България. Използването на агресивни препарати за растителна защита силно влошават средата и местообитанията на тези видове.

Негативните тенденции влияят силно и върху популациите на всички видове дивеч. В по-малка степен те влияят на популацията на глиганите в България. Причината е, че за дивите прасета, които се радват на особен интерес от страна на ловците, се полагат особени грижи и популацията бележи траен ръст, обясни гостът. 

"Но тук сме изправени пред друга заплаха - предстоящото навлизане на заболяването африканската чума по свинете на територията на България. Нашите опасения са, че силно ще бъдат редуцирани запасите на този вид и то не само на дивите свине, но и на домашно отглежданите животни. Това е предизвикателство, което тепърва трябва да овладеем на национално ниво". 

Каква е връзката между чистите стъкла на пътуващите на дълъг път в рамките на България автомобили и липсата на дивеч? Как се финансират дейностите на ловно-рибарските колективи, насочени към грижа за различните популации дивеч?

Последни новини
Още от В развитие