В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Премахване на бюрокрацията при разрешителните за строеж - път към добър бизнес климат

Арх. Борислав Игнатов, председател на Камарата на архитектите в България, В развитие, 01.08.2017

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Изключително тромавата процедура за получаване на разрешително за строеж, обвързана голямото количество документи, която е записана в Закона за устройство на територията (ЗУТ), е изключително остарял начин за водене на такъв сложен процес. Наложително е да преминем към европейския начин за водене на проектирането и строителството.

Това заяви в интервю за бизнес редактора на Bloomberg TV Bulgaria Таня Харизанова председателят на Камарата на архитектите в България (КАБ) арх. Борислав Игнатов. Предаването е „В развитие" с водещ Вероника Денизова

Каква е целта на предлаганите промени? „Целта на тези промени, базирани на световния опит, е да подобрим климата за работа и инвестиции в България и да ускорим развитието на страната“, посочи още арх. Игнатов.

„Ще направим всичко възможно този дял от икономиката, свързан с инвестиционното проектиране и строителство, който съставлява около 30% от нея, да бъде осъвременен и процедурите да са такива, че да стимулират дейността, вместо да я спъват и да гонят инвестициите от България“, добави той. 

По думите на председателя на КАБ въвеждането на електронна система за подаване проекти и получаване на разрешения за строеж чрез имейл ще облекчи значително процедурите и физическото действие по получаване на разрешение за строеж.

 

Последни новини
Още от В развитие