В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

По пътя на пазарните реформи

Ивелина Петрова, В развитие, 23.05.2017

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Икономическият растеж и благосъстоянието на едно общество е резултат от свободната воля и доброволна размяна между отделните индивиди, които усещат икономическия напредък само тогава, когато бъдат удовлетворени техните нужди и предпочитания или факторите за производство бъдат използвани по най-ефективния начин. 

Връщайки лентата назад, можем да открием немалко примери на държави, поели по пътя на пазарните реформи и принципи на капиталистическата система, които значително са подобрили стандарта на живот и благосъстоянието на обществото. 

Ако след Втората световна война Полша и Испания, например, вървят ръка за ръка от гледна точка на стандарт на живот на населението, в периода 1950-1990 полската икономика отчита значително забавяне в своето икономическо развитие заради централизираната форма на управление в страната.

25 години по-късно обаче, след като Полша поема по пътя на пазарните реформи, БВП на глава от населението се ускорява значително и убедително запазва възходяща тенденция през последните години. 

Вижте повече във видеото:

 

 

Последни новини
Още от В развитие