В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Дълговите предизвикателства пред британската икономика

Ивелина Петрова във В развитие, 21.03.2017

Снимка: Miles Willis/Bloomberg Снимка: Miles Willis/Bloomberg

Британската икономика е изправена пред редица предизвикателства с оглед на несигурността около предстоящото стартиране на преговорите по излизане на Великобритания от ЕС. 

Пред последните четири тримесечия все по-сериозни притеснения започва да буди и възходящата тенденция на заемане на кредит от страна на британските домакинства. Съотношението дълг спрямо разполагаем доход се повишава през последните години, като през третото тримесечие на миналата година достига около 143%. 

Графика 1: Съотношение дълг спрямо разполагаем доход на домакинство. Източник: Bloomberg Terminal 

Обявяването на фалит по необезпечените заеми на британските домакинства нараства значително, приближавайки се все по-близо до предкризисните си нива. Последният тримесечен доклад на Английската централна банка за кредитните условия показва, че обявяването на несъстоятелност по необезпечените заеми се повишава значително през последното тримесечие на миналата година. 

Изглежда, че на този етап бизнесът остава предпазлив от гледна точка на заемането на кредит. Докладът на централната банка показва, че предлагането на корпоративни кредити остава без промяна през последните три месеца до средата на декември 2016, а търсенето на дългово финансиране посредством банковите институции от малкия и средния бизнес спада значително през четвъртото тримесечие на 2016. 

Графика 2: Предлагане на корпоративни заеми. Източник: Bank of England

Търсенето на кредити от малкия бизнес се очаква да отчете нов спад през първото тримесечие на 2017, докато при средния бизнес се очаква леко повишение. Банките обявяват, че търсенето на кредитиране от големите компании остава без промяна, след като записва значителен спад през третото тримесечие на 2016. 

Графика 3: Търсене на кредит от малкия, средния и едрия бизнес. Източник: Bank of England

Интересно е да се отбележи, че за първи път от третото тримесечие на 2014 банките отчитат ръст на компаниите от малкия бизнес, които обявяват невъзможност за обслужване на своите заеми. Ръст на необслужваните заеми се наблюдава и при средния бизнес. Загубите от подобни развития обаче остават без промяна за малкия, средния и едрия бизнес, сочи още проучването на централната банка на Англия. 

Вижте още във видеото:

 

Последни новини
Още от В развитие