Нетните активи на пенсионните фондове растат с над 15% през 2016

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове се повишава с 1,96 на сто

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 15,2% през 2016 на годишна база, а общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на декември 2016 достига 4 472 676 души или е отчетен ръст от 1,96 на сто спрямо 2015. Това показват предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2016, публикувани на сайта на Комисията за финансов надзор (КФН).

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2016 възлизат на 183, 6 млн. лв. В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31 декември са акумулирани нетни активи на стойност 10,757 млрд. лв. Общият нетен финансов резултат на дружествата за 2016 е в размер на 61, 6 млн. лв.

Доброволни пенсионни фондове

Нетните активи на доброволните пенсионни фондове (ДПФ) се увеличават с 8,76% на годишна база и към края на декември 2016 възлизат на 910,4 млн. лв., показват изчисленията на Investor.bg на база данните на КФН. Най-голям пазарен дял по размер на нетните активи през декември държи ДПФ „Алианц България“ с 45,33%, следван от ДПФ „Доверие“ с 15,18% и „Ен Ен ДПФ“ с 13,22%.  

Брутните постъпления от осигурителни вноски в ДПФ намаляват на годишна база с над 19% до 99, 197 млн. лв. в края на декември. Към края на годината средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице за всички ДПФ е малко над 1514 лв.

Броят на осигурените в единствения доброволен пенсионен фонд по професионална схема „ДСК – Родина“ са 7 257 души. От тях по договори с лични вноски, а не с предприятия осигурители, са 48 души.

Пенсионноосигурителни дружествата

Приходите на пенсионноосигурителните дружества през 2016, нарастват с 8% до 183,6 млн. лв. Лидер по пазарен дял по брой на осигурените лица в управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване към края на декември е ПОК „Доверие“ с 26,75%, следван от ПОД „Алианц България“ с 22,38% и ПОК „ДСК – Родина“ с 13,6%.

Професионални пенсионни фондове

Броят на осигурените лица в професионални пенсионни фондове (ППФ) през миналата година нараства с 3,53% до 287,8 хил. души. По пазарен дял  към края на декември лидер е ППФ „Доверие“ с 23,88%, следван от ЗППФ „Алианц България“ с 15,87% и ППФ „Съгласие“ с 14,68%.

Нетните активи на ППФ достигат 935,5 млн. лв. през декември в сравнение с 832,8 млн. лв. година по-рано, тоест ръстът е с 12,33%, сочат изчисленията на Investor.bg. По размер на нетните активи лидер по пазарен дял отново е ППФ „Доверие“ с 24,26%. Брутните постъпления от осигурителни вноски нарастват на годишна база с 6,92% до 100,4 млн. лв., като средният размер на месечните постъпления на едно лице за всички ППФ е 88,19 лв. в края на 2016, в сравнение с 81,97 лв. през 2015. Средният размер на натрупаните средства на едно лице е 3400 лв.

Универсални пенсионни фондове

Броят на осигурените лица в универсални пенсионни фондове (УПФ) достига 3,6 млн. души в края на декември. Според броя на осигурените в тях по пазарен дял води УПФ „Доверие“ с 27,4%. На второ място е ЗУПФ „Алианц България“ с 20,68%, а трети е УПФ „ДСК – Родина“ с 13,62%.

Нетните активи на УПФ достигат 8,9 млрд. лв. в края на миналата година, като нараства с над 16% в сравнение с 2015. Брутните постъпления от осигурителни вноски в УПФ достигат 1,083 млрд. лв. през 2016 при 1,019 млрд. лв. година по-рано.

Средният размер за всички УПФ на месечните постъпления от едно лице е 48,3 лв., като към края на декември средно едно лице е натрупало 2 488 лв. 

Последни новини
Още от Новини