В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Над 50 общини в България са в затруднено финансово състояние

Коментар на Ивелина Петрова, В развитие, 19.01.2017

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Към края на третото тримесечие на 2016 общинският дълг достига над 1,2 млрд. лева, просрочените задължения на общините надхвърлят 200 млн. лв, а 65 общини реализират текущо дефицит. 

Миналата седмица Сметната палата публикува резултатите от извършен одит за управлението на общинския дълг и гарантирания от общините дълг и използването на дългови инструменти за периода 1 януари 2014 - 31 декември 2014. 

От Сметната палата констатират значително нарастване на на общинския дълг. В 43 общини в България през 2014 размерът на общинския дълг нараства с повече от 50 на сто спрямо предходната година, като в 35 от тях увеличението на дълга е с над 100 на сто. При 12 общини ръстът е с над 500 на сто - Камено, Карнобат, Суворово, Роман, Асеновград, Раковски, Родопи, Сопот, Две могили, Костинброд, Маджарово и Тунджа. 

Одиторите оценяват, че 56 общини, което е близо една трета от всички общини, управляващи дълг през тригодишния период 2015-2017 се намират в затруднено финансово състояние, като съотношението между плащанията по общинския дълг и собствените приходи за периода 2015-2017 е по-голямо от 30 на сто. При 14 общини за същия период съотношението надхвърля 100 на сто, което е предпоставка за сериозни финансови проблеми за съответните общини. 

Спазват ли общините законовите изисквания при управлението на общинския дълг, регламентирани в Закона за публичните финанси, как се стига до натрупването на високи дългови нива и какво следва оттук нататък?

Вижте повече във видеото:

 

Последни новини
Още от В развитие