В развитие

Понеделник - петък, 12-14 часа и 18-20 часа.

Водещи: Вероника Денизова, Делян Петришки, Светозар Димитров

Няма осезаемо преориентиране в политиката на българските банки

В развитие, 09.03.2016

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Имаме намаление на лихвите по реални сделки от началото на годината до отрицателни нива. Наблюдава се също така намаление на свръхрезервите. Последните данни за задълженията на БНБ към банките в управление „Емисионно“ показват спад от 1 млрд. лв спрямо последната седмица на декември. Това каза паричният дилър Даниел Стоянов в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Ако погледнем и направим извод въз основа на междубанковия пазар, преориентиране в политиката на банките не може да се види по-осезаемо, тъй като междубанковият пазар на депозити не беше ликвиден и преди въвеждането на отрицателните лихви. Въз основа на наблюденията за по-голям обем покупки на валута за сметка на левове може да направим извода, че банките предпочитат да инвестират в евро без да носят валутния риск.

"Ако имаш евро като ликвидност е много по-гъвкаво да си инвестираш парите, отколкото ако имаш левове", обясни дилърът. Поради тази причина може да спекулираме, че банките са започнали да купуват краткосрочни ценни книжа в евро. Това са ликвидни инструменти на паричния пазар, които позволяват да се извади по-добра доходност, отколкото ако паричните средства биват държани в БНБ.

Спадането на доходността по 1-годишните ДЦК под нулата във втората половина на годината е възможен сценарий, тъй като имаме еврооблигация, чийто падеж ще настъпи през 2017, а там доходът по цени продава е на негативна територия.

Вижте целия коментар: 

 

Последни новини
Още от В развитие