По-високата екологичност на електромобилите остава недоказана

Гл. ас. д-р Антон Костадинов, Институт за икономически изследвания при БАН, Бизнес старт, 17.02.2020

Последни новини
Още от В 2 минути