Тенденциите в банковата индустрия в ЦИЕ и у нас са благоприятни

Ангел Хаджиев, старши мениджър „Финансово консултиране“, Делойт България, В развитие, 03.02.2020

Последни новини
Още от В 2 минути