Регионът на Перник изпитва недостиг на питейно-битово водоснабдяване

Доц. Косьо Стойчев, преподавател в СУ, Бизнес старт, 09.12.2019

Последни новини
Още от В 2 минути