Стратегия за развитие на София и крайградските територии до 2050 г.

Арх. Любо Георгиев, ръководител на екип "Визия за София", Светът е бизнес, 29.11.2019

Последни новини
Още от В 2 минути