Има плахи опити роботиката да бъде заложена като предмет в училище

Виден Димитров, управител, Robopartans, Бизнес старт, 15.11.2019

Последни новини
Още от В 2 минути