Френският президент извежда водещата роля на Франция пред избирателите си

Проф. Димитър Веселинов, СУ "Св.Климент Охридски", Бизнес старт, 11.09.2019

Последни новини
Още от В 2 минути